Transparenta decizionala

Transparen┼úa contribuie la consolidarea principiilor democra┼úiei ┼či la respectarea drepturilor fundamentale, a┼ča cum sunt definite în articolul 6 al Tratatului UE ┼či în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene.

Transparen┼úa urm─âre┼čte asigurarea unui acces mai larg al cet─â┼úenilor la informa┼úiile ┼či documentele aflate în posesia institu┼úiilor statului, participarea cet─â┼úenilor la procesul decizional ┼či asigurarea legitimit─â┼úii, eficacit─â┼úii ┼či responsabilit─â┼úii administra┼úiei fa┼ú─â de cet─â┼úean.

Conceptul de transparen┼ú─â a procesului decizional derulat în institu┼úii se refer─â la asigurarea accesului cet─â┼úenilor la documentele aflate în gestiunea institu┼úiilor statului, precum ┼či la consultarea cet─â┼úenilor cu privire la adoptarea unor reglement─âri.

Concret, transparenţa implică:

  • informarea din oficiu a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaz─â s─â fie dezbatute de autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale ┼či locale, precum ┼či asupra proiectelor de acte normative;
  • consultarea cet─â┼úenilor ┼či a asocia┼úiilor legal constituite, la ini┼úiativa autorit─â┼úilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
  • participarea activ─â a cet─â┼úenilor la luarea deciziilor administrative ┼či în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative

Tratatul instituind Uniunea European─â consacr─â no┼úiunea de transparen┼ú─â în primul s─âu articol, alineatul doi, care stabile┼čte c─â deciziile se iau într-o manier─â cât se poate de deschis─â ┼či mai aproape de cet─â┼úean.

Articolul 255 din Tratat, introdus în anul 1997, asigur─â oric─ârui cet─â┼úean din Uniune ┼či oric─ârei personalit─â┼úi fizice sau juridice rezidente sau care de┼úine un birou înregistrat într-un Stat Membru, dreptul de acces la documentele Parlamentului European, Consiliului ┼či Comisiei.

Regulamentul din 30 mai 2001 implementeaza dreptul de acces la documentele emise de cele trei institu┼úii, stipuland doar dou─â excep┼úii: cazurile în care accesul este automat refuzat, pentru a asigura securitatea public─â, ap─ârarea, rela┼úiile interna┼úionale s.a. ┼či cele în care se refuz─â accesul cu scopul asigur─ârii protec┼úiei intereselor comerciale ale individului - dac─â nu exista un interes public pentru comunicarea informa┼úiilor.

Proiectul constitu┼úional în curs de ratificare ┼či revizuire extinde principiul accesului la documentele emise de toate institu┼úiile, organismele, birourile ┼či agen┼úiile UE.

În România, asigurarea transparen┼úei institu┼úionale este reglementat─â de Legea nr. 52/2003, care cuprinde prevederile legisla┼úiei europene.

La nivelul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, transparen┼úa decizional─â este asigurat─â de Serviciul Rela┼úia cu Parlamentul care men┼úine rela┼úia cu Parlamentul, ini┼úiaz─â ┼či organizeaz─â consult─âri cu societatea civil─â (organiza┼úii neguvernamentale, cet─â┼úeni etc.) ┼či asigur─â transparen┼úa la nivelul institu┼úiei în procesul decizional.

Pentru a oferi cet─â┼úenilor posibilitatea de a participa activ la elaborarea reglement─ârilor, Serviciul Rela┼úia cu Parlamentul organizeaz─â ac┼úiuni pentru informarea ┼či consultarea cet─â┼úenilor ┼či a societ─â┼úii civile asupra problemelor de interes public ce urmeaz─â s─â fie dezb─âtute ┼či asupra proiectelor de acte normative.”

Contact:
transparenta@mdrap.ro
Serviciul Relaţia cu Parlamentul
Direc╚Ťia General─â Juridic─â, Rela┼úia cu Parlamentul ┼či Afaceri Europene

Actualizat Luni, 21 Ianuarie 2019
Subsectiuni