Avand in vedere prevederile art. 108 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, prin Decizia nr. 140/07.05.2019, Autoritatea Nationala pentru Calificari a aprobat Standardul ocupational pentru ocupatia de Administrator de condominii (publicat pe pagina de internet http://site.anc.edu.ro/) in forma elaborata si propusa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in colaborare cu asociatiile profesionale si de reprezentare ale asociatiilor de proprietari.

In procesul de elaborare a Standardului ocupational pentru ocupatia de Administrator de condominii au fost intreprinse demersurile prevazute de legislatia in vigoare pentru actualizarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR), iar ulterior aprobarii Standardului ocupational, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei publice a demarat procedura de actualizare a Nomenclatorului calificarilor in conformitate cu prevederile COR si ale Standardului ocupational pentru ocupatia de administrator de condominii cod COR 515303.”

publicat: 20-06-2019)


In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeaza vineri, 7 iunie 2019, ora 12.30, la sediul situat in Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, parter (Sala de Consiliu), o dezbatere publica avand ca tema proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul administrativ al Romaniei.

Proiectul de act normativ si nota de fundamentare pot fi consultate la adresa de internet http://www.mdrap.ro/proiect-de-oug-privind-codul-administrativ-al-romaniei.

Confirmarea participarii se face la adresa de e-mail tania.iordache@mdrap.ro, la numarul de telefon 021-316 59 60 ori numarul de fax 021-316 69 97, pana vineri, 7 iunie 2019, ora 12.00.

Mentionam faptul ca propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se mai pot transmite pana vineri, 7 iunie 2019, ora 12.00, la adresa de e-mail transparenta@mdrap.ro.

Minuta dezbaterii publice a proiectului de act normativ intitulat Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul administrativ al Romaniei (publicat: 13-06-2019)


In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeaza marti, 23 aprilie 2019, ora 17.00, la sediul situat in Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, parter (Sala de Consiliu), o dezbatere publica avand ca tema proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane.

Proiectul de act normativ si nota de fundamentare pot fi consultate la adresa de internet http://www.mdrap.ro/proiect-de-oug-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniul-transportului-de-persoane.

Confirmarea participarii se face la adresa de e-mail iulian.lenta@mdrap.ro, la numarul de telefon 021-316 14 63 ori numarul de fax 021 – 319 86 82, pana luni, 22 aprilie 2019, ora 17.00.

Mentionam faptul ca propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se mai pot transmite pana luni, 22 aprilie 2019, ora 17.00, la adresele de e-mail iulian.lenta@mdrap.ro si transparenta@mdrap.ro.

publicat: 17-04-2019

Minuta dezbaterii publice a proiectului de act normativ intitulat Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane.

Descarc─â Documentul (publicat: 06-05-2019)


Actualizat Joi, 20 Iunie 2019