• Hot─ârâre a Guvernului privind completarea ┼či modificarea Hot─ârârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare ┼či expertizare tehnic─â de calitate a proiectelor, a execu┼úiei lucr─ârilor ┼či a construc┼úiilor. (20-12-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru rectificarea bugetului de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2016 al al Societ─â┼úii Comerciale Compania Na┼úional─â de Investi┼úii “C.N.I.” – S.A. aflat─â sub autoritatea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (13-12-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru rectificarea bugetului de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2016 al Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe (13-12-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či înlocuirea Anexei 1 – Regulamentul privind activitatea de metrologie în construc┼úii - la Hot─ârârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construc┼úii (12-12-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investi┼úii “Sal─â de Sport Polivalent─â cu capacitatea de 5000 locuri”, municipiul Oradea, jude┼úul Bihor (07-12-2016)
 • Ordonanta de Urgenta privind m─âsuri pentru reducerea riscului seismic al construc┼úiilor existente (29-11-2016)
 • Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare ┼či valorificare a bunurilor sechestrate (28-11-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calit─â┼úii în construc┼úii (25-11-2016)
 • Ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â a Guvernului pentru aprobarea Programului regional de dezvoltare local─â ┼či a unor dispozi┼úii tranzitorii privind Programul na┼úional de dezvoltare local─â (16-11-2016)
 • Ordin pentru modificarea ┼či completarea reglement─ârii tehnice Normativ privind proiectarea, executarea ┼či exploatarea sistemelor de alimentare cu ap─â ┼či canalizare a localit─â┼úilor, indicativ NP 133-2013, aprobat─â prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice nr. 2901/2013 (11-11-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public ┼či de importan┼ú─â na┼úional─â a Campionatului European de Fotbal 2020, precum ┼či a candidaturii României pentru organizarea la Bucure┼čti a unor meciuri din cadrul Turneului final (10-11-2016)
 •  Hot─ârâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi┼úii “Repara┼úie capital─â, consolidare, modernizare ┼či extindere sediu Tribunal Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, jude┼úul Vâlcea, realizat prin Compania Na┼úional─â de Investi┼úii C.N.I. - S.A. (09-11-2016)
 • Lege privind Codul Administrativ al României (08-11-2016) 
 • Lege pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Na┼úional - Sec┼úiunea I - Re┼úele de transport (01-11-2016) 
 • Lege privind modificarea ┼či completarea Legii cadastrului ┼či a publicit─â┼úii imobiliare nr. 7/1996 (01-11-2016) 
 • Ordinpentru modificarea ┼či completarea reglement─ârii tehnice „Metodologie de calcul al performan┼úei energetice a cl─âdirilor” aprobat─â prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 157/2007, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare (24-10-2016) 
 • Proiectul de Normativ privind securitatea la incendiu a construc┼úiilor, Partea I - Construc┼úii, Indicativ P118/1-2016 (12-10-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru stabilirea regimului juridic al unor locuin┼úe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investi┼úii la nivel na┼úional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum ┼či a m─âsurilor necesare în vederea aplic─ârii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiin┼úarea Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe, referitoare la administrarea ┼či vânzarea acestora (04-10-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea ┼či func┼úionarea Agen┼úiei Na┼úionale a Func┼úionarilor Publici. (03-10-2016) 
 • Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distan┼úelor adecvate în activit─â┼úile de amenajarea teritoriului ┼či urbanism din jurul amplasamentelor care se încadreaz─â în prevederile Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substan┼úe periculoase (30-09-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea rectific─ârii bugetului de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2016 al Societ─â┼úii Comerciale Compania Na┼úional─â de Investi┼úii „C.N.I.” – S.A., aflat─â sub autoritatea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (30-09-2016) 
 • Ordin pentru aplicara prevederilor art. 46 alin. (8) ┼či ale art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur─â fiscal─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare (29-09-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru rectificarea bugetului de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2016 al Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe (29-09-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie (28-09-2016) 
 • Ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public─â ╚Öi a Legii nr. 273/2006 privind finan┼úele publice locale ┼či reglementarea unor m─âsuri pentru implementarea Programului Na╚Ťional de Cadastru (18-08-2016)
 • Ordin pentru modificarea ┼či completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc┼úii aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt─ârii regionale ┼či locuin┼úei nr. 839/2009 (12-08-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului privind stabilirea categoriei municipiilor, ora┼čelor ┼či comunelor (09-08-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru ┼či a statutului-cadru ale asocia┼úiilor de dezvoltare intercomunitar─â cu obiect de activitate serviciile de utilit─â┼úi publice (08-08-2016)
 • Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor ┼či taxelor locale, de c─âtre organele fiscale locale ╚Öi pentru modificarea ╚Öi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice nr. 2069/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor ┼či taxelor locale, desf─â┼čurat─â de c─âtre organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  (08-08-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuin┼úei nr.114/1996, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr.1275/2000 (05-08-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Na┼úionale a Locuirii (28-07-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi┼úii „Reabilitare corp A, Complex Panduri” (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), ╚śoseaua Panduri nr. 90, sector 5, Bucure╚Öti, realizat prin Compania Na┼úional─â de Investi┼úii C.N.I. - S.A. (20-07-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi┼úii „Sal─â Polivalent─â – 5000 locuri”, municipiul Constan┼úa, jude┼úul Constan┼úa, realizat prin Compania Na┼úional─â de Investi┼úii „C.N.I.” – S.A. (08-07-2016)
 • Ordonan╚Ť─â de urgen╚Ť─â a Guvernului privind completarea Ordonan╚Ťei de urgen╚Ť─â a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiar─â a instrumentelor structurale ╚Öi utilizarea acestora pentru obiectivul convergen╚Ť─â (23-06-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de recep┼úie a construc┼úiilor (17-06-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construc┼úii ┼či categoriile de cheltuieli aferente (17-06-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului privind desfiin┼úarea Centrului de S─ân─âtate Teaca, jude┼úul Bistri┼úa-N─âs─âud (17-06-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Anexei V - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee ┼či echipamente noi în construc┼úii - la Hot─ârârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construc┼úii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare (15-06-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului privind documenta┼úiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investi┼úii finan┼úate din fonduri publice (07-06-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea Programului „Construc┼úia de locuin┼úe de serviciu (17-05-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei pentru inovare ┼či bun─â guvernare (17-05-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului privind stabilirea condi┼úiilor pentru comercializarea produselor pentru construc┼úii (13-05-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alc─âtuiesc domeniul public al comunelor, ora┼čelor, municipiilor ┼či jude┼úelor (13-05-2016)
 • Ordin pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea ┼či exercitarea dreptului de liber─â practic─â a responsabililor tehnici cu execu┼úia lucr─ârilor de construc┼úii, precum ┼či pentru modificarea Reglement─ârii tehnice Îndrum─âtor pentru atestarea tehnico - profesional─â a speciali┼čtilor cu activitate în construc┼úii aprobat─â prin Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 777/2003 (05-05-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr.1236/2012 privind stabilirea cadrului institu╚Ťional ╚Öi a unor m─âsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condi╚Ťii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construc╚Ťii ╚Öi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (04-05-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr.294/2015 privind aprobarea Programului na┼úional de cadastru ┼či carte funciar─â 2015-2023 (03-05-2016) 
 • Ordin pentru modificarea ┼či completarea ordinului ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 542/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind ini┼úierea, programarea, achizi┼úia, elaborarea, avizarea, aprobarea ┼či valorificarea reglement─ârilor tehnice ┼či a rezultatelor activit─â┼úilor specifice în construc┼úii, amenajarea teritoriului, urbanism ┼či habitat (22-04-2016) 
 • Lege privind amenajarea spatiului maritim (22-04-2016)
 • Lege privind infiintarea si organizarea Institutului National pentru Administratie (22-04-2016)
 • Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane (21-04-2016)
 • Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (21-04-2016)
 • Hotarare a Guvernului privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii (20-04-2016)
 • Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru analiza poten┼úialului turistic al teritoriului, ini┼úiat de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, împreun─â cu Ministerul Economiei, Comer┼úului ┼či Rela┼úiilor cu Mediul de Afaceri (14-04-2016) 
 • Lege privind organizarea administrativ─â a teritoriului României (11-04-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului privind elaborarea ┼či con┼úinutul-cadru al documenta┼úiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investi┼úii finan┼úate din fonduri publice (08-04-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului privind structura, organizarea ┼či func┼úionarea Registrului electronic na╚Ťional al nomenclaturilor stradale (06-04-2016) 
 • Lege a cadastrului ┼či a c─âr┼úii funciare (05-04-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea documenta┼úiei „Plan Urbanistic General ┼či Regulament Local de Urbanism, Comuna Arbore, Jude┼úul Suceava” (05-04-2016) 
 • Ordin pentru modificarea ┼či completarea reglement─ârii tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cl─âdiri”, aprobat─â prin Ordinul ministrului dezvolt─ârii regionale ┼či turismului nr. 2237/2010 (30-03-2016) 
 • Ordin pentru aplicarea prevederilor pct. 101 din Anexa la Hot─ârârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare (30-03-2016) 
 • Strategia privind formarea profesional─â 2016-2020 (17-03-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea art. 2 la Hot─ârârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (16-03-2016) 
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri ╚Öi cheltuieli pe anul 2016 al Societ─â╚Ťii Comerciale Compania Na╚Ťional─â de Investi╚Ťii ” C.N.I.” – S.A. aflat─â sub autoritatea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (16-03-2016)
 • Ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â a Guvernului privind modificarea ┼či completarea Legii-cadru a descentraliz─ârii nr. 195/2006, precum ┼či unele m─âsuri de eficientizare a procesului de descentralizare (08-03-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spa┼úiile cu destina┼úia de locuin┼úe apar┼úinând domeniului public sau privat al statului ori al unit─â┼úilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum ┼či pentru locuin┼úele de serviciu, locuin┼úele de interven┼úie ┼či c─âminele pentru salaria┼úi ale societ─â┼úilor comerciale, companiilor na┼úionale, societ─â┼úilor na┼úionale ┼či regiilor autonome ┼či pentru cur┼úile ┼či gr─âdinile aferente suprafe┼úelor locative (07-03-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ╚Öi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentraliz─ârii nr.195/2006, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr.139/2008 (03-03-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului privind modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribu┼úiilor generale ┼či specifice, a structurii organizatorice ┼či a num─ârului maxim de posturi, precum ┼či a norm─ârii parcului auto ┼či a consumului de carburan┼úi ale Inspectoratului de Stat în Construc┼úii (26-02-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea Programului de ac┼úiuni pe anul 2016 privind proiectarea ┼či execu┼úia lucr─ârilor de interven┼úie pentru reducerea riscului seismic la construc┼úiile cu destina┼úia de locuin┼ú─â multietajate, încadrate prin raport de expertiz─â tehnic─â în clasa I de risc seismic ┼či care prezint─â pericol public (11-02-2016)
 • Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucr─âri Publice de Interes Na┼úional ┼či Locuin┼úe (26-01-2016)
 • Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor ┼či taxelor locale, precum ╚Öi a altor venituri ale bugetelor locale de c─âtre organele fiscale locale ╚Öi de modificare ╚Öi completare a unor tipizate aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice nr. 2068/22.12.2015 (22-01-2016)
 • PROIECT DE HOTARARE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercet─ârii prealabile în vederea declar─ârii utilit─â┼úii publice pentru lucrarea de interes na┼úional Lucr─âri de investi┼úii în cazarma 2940 B─âbana, comuna B─âbana, jude┼úul Arge┼č (14-01-2016)
 • Ordonan╚Ť─â a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 372/2005 privind performan┼úa energetic─â a cl─âdirilor (08-01-2016)
 • Ordonan╚Ť─â a Guvernului pentru modificarea ╚Öi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea ╚Öi exercitarea profesiei de arhitect (07-01-2016)
Actualizat Marti, 20 Decembrie 2016