• Proiect de Lege pentru modificarea ╚Öi completarea Legii serviciului de alimentare cu ap─â ╚Öi de canalizare nr. 241/2006 (28-12-2017)
 • Proiect de Lege pentru modificarea Ordonan╚Ťei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public ╚Öi privat de interes local (20-12-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condi╚Ťiilor de înfiin╚Ťare a posturilor în afara organigramei, procedura de recrutare ╚Öi selec╚Ťie a persoanelor care î╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea în cadrul proiectelor finan╚Ťate din fonduri europene nerambursabile ╚Öi a criteriilor de acordare a procentului de majorare salarial─â (19-12-2017)
 • Proiect de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale, administra╚Ťiei publice ╚Öi fondurilor europene privind stabilirea obliga╚Ťiilor fiscale locale care se pl─âtesc în contul unic (19-12-2017)
 • Proiecte: Normativ privind securitatea la incendiu a construc╚Ťiilor, Partea a II-a - Instala╚Ťii de stingere, indicativ P 118/2-2013 ╚Öi Normativ privind securitatea la incendiu a construc╚Ťiilor, Partea a III-a - Instala╚Ťii de detectare, semnalizare ╚Öi avertizare incendiu, indicativ P118/3-2015 (19-12-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului privind modificarea ╚Öi completarea anexei nr. 10 la Hot─ârârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (07-12-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2017 al Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe, institu┼úie public─â aflat─â sub autoritatea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (29-11-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului privind modificarea Hot─ârârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribu┼úiilor generale ┼či specifice, a structurii organizatorice ┼či a num─ârului maxim de posturi, precum ┼či a norm─ârii parcului auto ┼či a consumului de carburan┼úi ale Inspectoratului de Stat în Construc┼úii – I.S.C. (24-11-2017)
 • Proiect de Ordonan╚Ť─â de urgen╚Ť─â a Guvernului pentru modificarea articolului 20 din Ordonan╚Ťa de urgen╚Ť─â a Guvernului nr.47/2013 privind unele m─âsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direc╚Ťi finan╚Ťa╚Ťi din fonduri externe nerambursabile, precum ┼či unele m─âsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. (23-11-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ╚Öi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiin┼úarea Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 962/2001 (23-11-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spa┼úiului maritim (21-11-2017)
 • Proiect de Ordonan╚Ť─â de urgen╚Ť─â a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Legii serviciilor comunitare de utilit─â╚Ťi publice nr. 51/2006 (16-11-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului privind înfiin┼úarea Comitetului na╚Ťional pentru dezvoltarea resurselor umane din administra╚Ťia public─â (15-11-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2017 al Societ─â┼úii Comerciale Compania Na┼úional─â de Investi┼úii „C.N.I.” – S.A., aflat─â sub autoritatea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (09-11-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea Hot─ârârii Guvernului nr.647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi╚Ťii Sediu Tribunal Teleorman ╚Öi Judec─âtorie Alexandria, jude╚Ťul Teleorman (07-11-2017)
 • Proiect de Ordin viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale, administra╚Ťiei publice ╚Öi fondurilor europene pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2020 c─âldur─â ┼či confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termic─â (26-10-2017)
 • Modelele na╚Ťionale de contract de achizi╚Ťie public─â aferente obiectivelor de investi╚Ťii finan╚Ťate din fonduri publice (25-10-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru rectificarea bugetului de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2017 al Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe (24-10-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 2.35 „Re┼úeaua de drumuri jude┼úene din jude┼úul Suceava”  ╚Öi nr. 2.41 „Re┼úeaua de drumuri jude┼úene din jude┼úul Vrancea” la Hot─ârârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadr─ârii în categorii func┼úionale a drumurilor publice ┼či a drumurilor de utilitate privat─â deschise circula┼úiei publice (20-10-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru reactualizarea Anexelor la Ordonan╚Ťa de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na╚Ťional Sec╚Ťiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice (28-09-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului privind modificarea Hot─ârârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribu┼úiilor generale ┼či specifice, a structurii organizatorice ┼či a num─ârului maxim de posturi, precum ┼či a norm─ârii parcului auto ┼či a consumului de carburan┼úi ale Inspectoratului de Stat în Construc┼úii – I.S.C. (28-09-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar─â a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 93/2016 (27-09-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munc─â, a categoriilor de personal, m─ârimea concret─â a sporului pentru condi╚Ťii de munc─â, precum ╚Öi condi╚Ťiile de acordare a acestuia pentru familia ocupa╚Ťional─â de func╚Ťii bugetare ADMINISTRA╚ÜIE din administra╚Ťia public─â central─â ╚Öi unit─â╚Ťile teritoriale (27-09-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului privind alocarea sumei de 1.210 mii lei din Fondul de interven╚Ťie la dispozi┼úia Guvernului, prev─âzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru comuna M─âld─âre┼čti, jude╚Ťul Vâlcea (04-09-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru rectificarea bugetului de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2017 al Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe (01-09-2017)
 • Proiect de Ordonanta Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar─â a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (24-08-2017)
 • Proiect de Ordonanta Guvernului pentru completarea art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala (24-08-2017)
 • Proiect de Ordonanta Guvernului pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuite (24-08-2017)
 • Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte ┼či a exper┼úilor tehnici în construc┼úii (02-08-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului institu┼úional de coordonare ┼či gestionare a fondurilor europene structurale ┼či de investi┼úii ┼či pentru asigurarea continuit─â┼úii cadrului institu┼úional de coordonare ┼či gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 (31-07-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan╚Ťei de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar─â a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 93/2016 (21-07-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munc─â, a categoriilor de personal, m─ârimea concret─â a sporului pentru condi┼úii de munc─â, precum ┼či condi┼úiile de acordare a acestuia pentru familia ocupa┼úional─â de func┼úii bugetare „ADMINISTRA┼óIE” din administra┼úia public─â local─â (19-07-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi┼úii “Complex Sportiv Stadion Municipal”, municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr.119, jude┼úul Teleorman, realizat prin Compania Na┼úional─â de Investi┼úii C.N.I. - S.A. (12-07-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi┼úii Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, prev─âzu┼úi în anexa la Hot─ârârea Guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi┼úii Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, bd. ┼×tirbei Vod─â nr. 34, municipiul Craiova, jude┼úul Dolj, realizat prin Compania Na┼úional─â de Investi┼úii C.N.I. - S.A. (12-07-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului na┼úional de cadastru ┼či carte funciar─â 2015-2023 (12-07-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informa┼úii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau de┼úinute de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene sau de institu┼úiile publice ┼či organele de specialitate ale administra┼úiei publice centrale din subordinea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene ┼či termenele de clasificare aferente (11-07-2017)
 • Proiect de Ordonanta Guvernului privind unele masuri pentru administratia publica centrala (06-07-2017)
 • Proiect de Ordin pentru modificarea ┼či completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc┼úii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt─ârii regionale ┼či locuin┼úei nr. 839/2009 (27-06-2017)
 • Proiect de Hot─ârâre a Guvernului pentru modificarea ╚Öi completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (23-06-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Metodologiei de analiza cost-beneficiu pentru investitiile in infrastructura de apa, ce vor fi finantate din fonduri publice (31-05-2017)
 • Proiect de LEGEA serviciilor de utilitate public─â de transport c─âl─âtori (31-05-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice (30-05-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie publica aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice (29-05-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea functiei publice 2016-2020 si pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 650/2016 pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesionala pentru administratia publica 2016-2020 (19-05-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru completarea Hot─ârârii de Guvern nr. 777/2016 privind structura, organizarea si functionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale (10-05-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2017 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public (09-05-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru completarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002 (08-05-2017)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea unor acte normative (08-05-2017)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea ╚Öi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan┼úei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea ┼či utilizarea fondurilor externe nerambursabile ┼či a cofinan┼ú─ârii publice na┼úionale, pentru obiectivul Cooperare teritorial─â european─â, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, al ministrului finan┼úelor publice ┼či al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 (08-05-2017)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea ┼či utilizarea fondurilor externe nerambursabile ┼či a cofinan┼ú─ârii publice na┼úionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorial─â european─â”, în perioada 2014-2020 (25-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea unei anexe la Hot─ârârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadr─ârii în categorii func┼úionale a drumurilor publice ┼či a drumurilor de utilitate privat─â deschise circula┼úiei publice (21-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru reactualizarea Anexelor la Ordonan┼úa de Urgen┼ú─â a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na┼úional Sec┼úiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice (20-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind desfiintarea Spitalului de Boli Cronice Baia Sprie, unitate sanitara cu paturi (19-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001 (14-04-2017)
 • Proiect de Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013 (13-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind alocarea temporara, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Opera╚Ťional Ini╚Ťiativa pentru intreprinderile Mici ╚Öi Mijlocii (POIIMM) (10-04-2017)
 • Proiect de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014 - 2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014 – 2021 (07-04-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (06-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1288/2012 (05-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finantelor publice locale (30-03-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Strategiei Generale de Descentralizare (23-03-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea ╚Öi completarea Hotararii Guvernului nr.150/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte (23-03-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (23-03-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (22-03-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – SA, aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (22-03-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare (21-03-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul ''Cooperare teritoriala europeana'', cu modificarile si completarile ulterioare (21-03-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind stabilirea categoriei unitatilor administrativ-teritoriale, conform Anexei nr. I din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice (21-03-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind desfiintarea Centrului de Sanatate Baltesti, judetul Prahova (13-03-2017)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente (06-03-2017)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (01-03-2017)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 (01-03-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ai societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, companiilor si societatilor nationale si ai regiilor autonome si pentru curtile si gradinile aferente suprafetelor locative (01-03-2017)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea art.1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr.7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale (24-02-2017)
 • Proiect de OMDRAPFE pentru aplicarea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare (22-02-2017)
 • Proiect de OMDRAPFE pentru aprobarea Procedurii speciale prevazuta la art. 25 din Legea nr. 185/2016 privind unele masuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanta nationala in domeniul gazelor naturale (17-02-2017)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea ╚Öi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Republicii Socialiste Romania (15-02-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea listelor proiectelor fazate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 678/2015 privind inchiderea programelor operationale finantate in perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit (13-02-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice (06-02-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei nominale a Comitetului de amenajare a spatiului maritim (25-01-2017)