• PROIECT DE ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (24-12-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA de URGENTA privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (10-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea nr. crt. 8 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.  843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinÅ£e pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiÅ£ii la nivel naÅ£ional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinÅ£area AgenÅ£iei NaÅ£ionale pentru LocuinÅ£e, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (04-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea unor acte normative privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării NaÅ£ionale în domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. (04-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea regimului juridic al unor locuinÅ£e pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiÅ£ii la nivel naÅ£ional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinÅ£area AgenÅ£iei NaÅ£ionale pentru LocuinÅ£e, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (04-12-2013)
 • PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinÅ£e pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiÅ£ii la nivel naÅ£ional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinÅ£area AgenÅ£iei NaÅ£ionale pentru LocuinÅ£e, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (04-12-2013)
 • PROIECT de HOTARARE de GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 818/2003  privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului Săli de sport prin Compania NaÅ£ională de InvestiÅ£ii C.N.I. - S.A. (20-11-2013)
 • PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor masuri de descentralizare a unor competente exercitate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a unor masuri de reforma privind administratia publica (15-11-2013)
 • PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenÅ£e exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraÅ£iei publice centrale,  precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică (29-10-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA de URGENTA pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale precum și pentru stabilirea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la ministere și la instituÅ£iile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului (19-06-2013)
 • 30 de PROIECTE de ACTE NORMATIVE
 • PROIECT de ORDONANTA de URGENTA pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si adoptarea unor masuri financiare pentru cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene (10-04-2013)
 • PROIECT de ORDONANTA de URGENTA pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, precum si pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (09-04-2013)