• Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati administrativ - teritoriale afectate de calamitatile naturale (15-07-2019)
 • Proiect de ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica a localitatilor (09-07-2019)
 • Proiect de ORDIN privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 996/ 2016 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice ''Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri'', aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.237/2010, precum si pentru aprobarea unor prevederi referitoare la preschimbarea certificatelor de atestare si a legitimatiilor auditorilor energetici pentru cladiri (08-07-2019)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala etapele I si II (08-07-2019)
 • Proiect de ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean (05-07-2019)
 • Proiect de ORDIN pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale datorate bugetului local (03-07-2019)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala etapele I si II (01-07-2019)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati administrativ - teritoriale afectate de calamitatile naturale (27-06-2019)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Tulcea, municipiul Tulcea, str.1848 nr.14A, lot 1'' (25-06-2019)
 • Proiect de ORDIN privind revocarea titlului de parc industrial acordat Societatii „Pro Roman ” – S.A. (19-06-2019)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere si dotare Spital Orasenesc Segarcea, judetul Dolj'' (11-06-2019)
 • Proiect de HG privind modificarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilul inscris la nr.  MF 154589, aflat in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mehedinti (10-06-2019)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Tibanesti, judeiul Iasi (03-06-2019)
 • Proiect de HG pentru completarea anexei nr. 1 a Hotararii Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni (03-06-2019)
 • Proiect de HG pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2019 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic (31-05-2019)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala etapele I si II (31-05-2019)
 • Proiect de OUG privind Codul administrativ al Romaniei (30-05-2019)
 • Proiect de OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali (30-05-2019)
 • Proiect de HG privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei constructii si darea acesteia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramures (20-05-2019)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Construire Complex sportiv – localitatea Unirea, str. Aerodromului, nr. 33, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud'' (17-05-2019)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Blaj, judetul Alba (17-05-2019)
 • Proiect de OUG privind unele masuri fiscal-bugetare (16-05-2019)
 • Proiect de OUG pentru modificarea unor acte normative (10-05-2019)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare (10-05-2019)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati administrativ - teritoriale afectate de calamitatile naturale 09-05-2019)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru judetul Giurgiu (06-05-2019)
 • Proiect de HG privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei constructii si darea acesteia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui (24-04-2019)
 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii “C.N.I.”- SA aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (23-04-2019)
 • Proiect de OUG pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. (17-04-2019)
 • Proiect de HG privind desfiintarea Centrului de Sanatate Ciacova, judetul Timis (11-04-2019)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru judetul Neamt (09-04-2019)
 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (09-04-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect (09-04-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice (04-04-2019)
 • Proiect de OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane (02-04-2019)
 • Proiect de OUG privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica ale localitatilor si pentru modificarea si completarea articolului 36 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 (27-03-2019)
 • Proiect de OUG pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul Cooperare teritoriala europeana, in perioada 2014-2020, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (21-03-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea ┼či completarea Hot─ârârea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare ''Administratie'' din administratia publica locala (08-03-2019)
 • Proiect de OUG pentru modificarea si completarea Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 si a Legii nr. 328/2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (06-03-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (06-03-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 139/2008 (06-03-2019)
 • Proiect de OUG pentru instituirea unor masuri in domeniul transportului rutier, precum si de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere (01-03-2019)
 • Proiect de ORDIN privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1851/2013 (22-02-2019)
 • Proiect de ORDIN pentru aplicarea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (21-02-2019)
 • Proiect de HG privind deschiderea punctului interna┼úional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe pentru pasageri ╚Öi transportul de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â total─â maxim─â autorizat─â nu dep─â╚Öe╚Öte 3,5 tone, în regim de bac ╚Öi pietonal, între localit─â╚Ťile Moldova Nou─â (România) ╚Öi Golubac (Republica Serbia) ╚Öi a punctului vamal (06-02-2019)
 • Proiect de OUG privind aprobarea Programului multianual de finan╚Ťare a investi╚Ťiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea ╚Öi extinderea sau înfiin╚Ťarea sistemelor de alimentare centralizat─â cu energie termic─â ale localit─â╚Ťilor, precum ╚Öi pentru modificarea ╚Öi completarea unor acte normative (06-02-2019)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi╚Ťii „Consolidarea, modernizarea, extinderea ┼či dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni (05-02-2019)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi╚Ťii ,,Sal─â Polivalent─â Municipiul Pite┼čti” (05-02-2019)
 • Proiect de OG pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. - S.A. (16-01-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, precum ╚Öi pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici (16-01-2019)
 • Proiect de HG pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, precum ╚Öi pentru organizarea Sistemului informatic de gestionare a titlurilor de crean╚Ťa electronice (16-01-2019)