• Proiect de HG pentru modificarea articolului 4 din Hot─ârârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv─â bugetar─â la dispozi┼úia Guvernului, prev─âzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru jude┼úul Vrancea. (publicat: 27-12-2018)
 • Proiect de OG pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul Cooperare teritoriala europeana, in perioada 2014-2020 (publicat: 20-12-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Anexei 2 a Hotararii Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitatile naturale (publicat: 17-12-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (publicat: 13-12-2018)
 • Proiect de OUG pentru modificarea alineatului (1) al articolului 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene (publicat: 13-12-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii “C.N.I.”- SA aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (publicat: 10-12-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Alba Iulia, judetul Alba (publicat: 26-11-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea documentatiei „Plan Urbanistic General al comunei Barsana, judetul Maramures” (publicat: 26-11-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale (publicat: 26-11-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea unor acte normative (publicat: 16-11-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului serviciilor comunitare de utilitati publice (publicat: 16-11-2018)
 • Proiect de HG privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea pentru Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Panciu (publicat: 14-11-2018)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru stabilirea unor masuri financiare (publicat: 31-10-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele bunuri aflate in administrarea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara (publicat: 30-10-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru judetul Maramures (publicat: 26-10-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale (publicat: 25-10-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ-teritoriale (publicat: 25-10-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Centrul educational si social pastoral «Nifon Mitropolitul» (Palatul Nifon)” (publicat: 22-10-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea Anexelor la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice (publicat: 19-10-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (publicat: 19-10-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala etapele I si II (publicat: 16-10-2018)
 • Proiect: Reglementare tehnica intitulata ''Metodologie de evaluare a aptitudinii de exploatare a podurilor rutiere corespunzatoare cerintelor clasei E de incarcare - conform Eurocod-uri'' (publicat: 16-10-2018)
 • Proiect de OUG pentru completarea art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene (publicat: 10-10-2018)
 • Proiect de HG privind decertificarea definitiva a unor cheltuieli cuprinse in declaratia finala de cheltuieli si aplicatia de plata a soldului final aferenta Programului Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria 2007-2013 (publicat: 10-10-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala etapele I si II (publicat: 04-10-2018)
 • Proiect de HG privind desfiintarea Spitalului Municipal Bacau si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta Bacau (publicat: 03-10-2018)
 • Proiect de OMDRAP privind aprobarea continutului-cadru al statutului si al regulamentului de condominiu (publicat: 03-10-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Sohodol, judetul Alba (publicat: 27-09-2018)
 • Proiect de OMDRAP pentru aprobarea Instructiunilor privind continutul-cadru al proiectului tip pentru constructii cu grad mare de repetabilitate (publicat: 26-09-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice, nr. 509/2471/2009 (publicat: 25-09-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de interven╚Ťie la dispozi┼úia Guvernului, prev─âzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Doroban╚Ťu, jude╚Ťul Tulcea (publicat: 14-09-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea Anexei la Hot─ârârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recep╚Ťia construc╚Ťiilor, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare (publicat: 13-09-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea temporara, pentru luna septembrie a anului 2018, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria (publicat: 13-09-2018)
 • Proiect de OG pentru abrogarea unor acte normative ╚Öi pentru stabilirea unor m─âsuri privind derularea programelor guvernamentale na╚Ťionale ╚Öi în domeniul fondurilor europene nerambursabile (publicat: 10-08-2018)
 • Proiect de OG privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare (publicat: 09-08-2018)
 • Proiect de HG privind decertificarea definitiva a unor cheltuieli finantate in cadrul Programului operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013 (publicat: 06-08-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ - teritoriale afectate de calamitatile naturale (publicat: 23-07-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Sibiu, judetul Sibiu (publicat: 20-07-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 890/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Modernizare si extindere capacitate Stadionul Municipal Targu Jiu, str. Constantin Brancusi nr. 6, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, realizat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A. (publicat: 19-07-2018)
 • Proiect de OG pentru completarea art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene (publicat: 19-07-2018)
 • Proiect de ORDONANTA pentru modificarea ╚Öi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (publicat: 18-07-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (publicat: 06-07-2018)
 • Proiect de HG privind decertificarea definitiva a unor cheltuieli finantate in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 (publicat: 05-07-2018)
 • Proiect de reglementare tehnica ''Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea vitrajelor si a altor produse din sticla in constructii'' Indicativ C 47 -2018 (publicat: 05-07-2018)
 • Proiect de LEGE pentru completarea articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice. (publicat: 28-06-2018)
 • Proiect de HG privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea CALORGAL S.A. Galati (publicat: 21-06-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Sala de sport competitionala de nivel international, Baza sportiva Turda”, realizat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A. (publicat: 18-06-2018)
 • Proiectn de OUG pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene (publicat: 12-06-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizarii valorii de inventar a unui imobil aflat in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis (publicat: 07-06-2018)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local (publicat: 07-06-2018)
 • Proiect de OUG privind stabilirea unor masuri de urgentare a absorbtiei fondurilor europene (publicat: 05-06-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea anexei Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului finantelor publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finantare prevazute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale (publicat: 05-06-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea listei cuprinzand categoriile de informatii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sau de institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea sau in coordonarea acestuia, precum si termenele de clasificare aferente (publicat: 30-05-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 264 / 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice (publicat: 30-05-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2018 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public (publicat: 21-05-2018)
 • Proiect de HG privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil-constructie si darea acestuia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt pentru Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bicaz (publicat: 17-05-2018)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici precum si pentru stabilirea unor masuri pentru evaluarea functionarilor publici in anul 2018 (publicat: 16-05-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ-teritoriale (publicat: 14-05-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ - teritoriale afectate de calamitati naturale (publicat: 14-05-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare termica si modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”, realizat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A. (publicat: 10-05-2018)
 • Proiect de OUG privind adoptarea unei masuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene (publicat: 04-05-2018)
 • Proiect de OUG pentru completarea Legii nr. 231/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si stabilirea unor masuri privind derularea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, in anul 2018 (publicat: 03-05-2018)
 • Proiect de LEGE privind modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 (publicat: 19-04-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti «Valentin Stanescu»”, realizat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A. (publicat: 04-04-2018)
 • Proiect de OUG pentru modificarea Ordonan╚Ťei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiin╚Ťarea Institutului Na╚Ťional de Administra╚Ťie (publicat: 19-03-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001 (publicat: 15-03-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru aplicarea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (publicat: 13-03-2018)
 • Proiect de HG pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ai societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, companiilor ╚Öi societatilor nationale si ai regiilor autonome ╚Öi pentru curtile si gradinile aferente suprafetelor locative (publicat: 13-03-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor. (publicat: 13-03-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea ╚Öi completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finan╚Ťarea lucr─ârilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar ╚Öi de constituire a b─âncilor de date urbane (publicat: 08-03-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru completarea anexei Ordinului nr. 3293 din 2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea ╚Öi valorificarea bunurilor sechestrate. (publicat: 08-03-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 (publicat: 06-03-2018)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a Teritoriului National - Sectiunea I - Retele de transport (publicat: 06-03-2018)
 • Proiect de LEGE privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica (publicat: 05-03-2018)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru stabilirea unor masuri financiare (publicat: 05-03-2018)
 • Proiect de OUG pentru completarea articolului 12 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar─â a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (publicat: 26-02-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P 118/3-2015, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 364/2015 (publicat: 23-02-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, indicativ P 118/2-2013, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2463/2013 (publicat: 23-02-2018)
 • Proiect de HG pentru completarea si modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice. publicat: 23-02-2018)
 • Proiect de OUG privind modificarea ╚Öi completarea Legii cadastrului ┼či a publicit─â╚Ťii imobiliare nr. 7/1996 publicat: 21-02-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea Hot─ârârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiin╚Ťarea, organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucr─âri Publice de Interes Na╚Ťional ╚Öi Locuin╚Ťe (publicat: 21-02-2018)
 • Proiect de OUG pentru adoptarea unor m─âsuri fiscal-bugetare (publicat: 20-02-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea anexei nr. 10 la la Hot─ârârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construc╚Ťii - I.S.C. (publicat: 16-02-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2018 al Societ─â┼úii Comerciale Compania Na┼úional─â de Investi┼úii “C.N.I.”- SA aflat─â sub autoritatea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra┼úiei Publice (publicat: 16-02-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea Hot─ârârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare ┼či expertizare tehnic─â de calitate a proiectelor, a execu┼úiei lucr─ârilor ┼či a construc┼úiilor (publicat: 13-02-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calit─â╚Ťii în construc╚Ťii (publicat: 13-02-2018)
 • Proiect de HG  privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (publicat: 02-02-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglement─âri tehnice ┼či de cheltuieli aferente activit─â┼úii de reglementare în construc┼úii, urbanism, amenajarea teritoriului ┼či habitat, precum ┼či a Normelor metodologice privind criteriile ┼či modul de alocare a sumelor necesare unor lucr─âri de interven┼úie în prim─â urgen┼ú─â la construc┼úii vulnerabile ┼či care prezint─â pericol public (publicat: 02-02-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului de venituri ╚Öi cheltuieli pe anul 2018 al Agen╚Ťiei Na╚Ťionale pentru Locuin╚Ťe (publicat: 30-01-2018)
 • Proiect de OUG pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (publicat: 23-01-2018)
 • Proiect de LEGE privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construire ╚Öi desfiin╚Ťare a construc╚Ťiilor (publicat: 15-01-2018)
 • Proiect de OG pentru aprobarea unor m─âsuri de înt─ârire a capacit─â╚Ťii Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene în vederea administr─ârii eficiente a fondurilor europene (publicat: 12-01-2018)
 • Proiect de OG privind organizarea ╚Öi publicarea monitoarelor oficiale ale unit─â╚Ťilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic (publicat: 12-01-2018)