În baza prevederilor art. 108 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aduce la cunoștința asociațiilor profesionale și de reprezentare a asociațiilor de proprietari, precum și publicului interesat, proiectul Standardului ocupațional pentru ocupația de Administrator de condominii. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de Standard ocupațional supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București sau la adresa de e-mail: dgdri@mdrap.ro, până la data de 15.01.2019

actualizat: 27-12-2018


In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeaza marti, 5 iunie 2018, ora 11.00, la sediul situat in Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, parter (Sala de Consiliu), o dezbatere publica avand ca tema proiectul de Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de construire si desfiintare a constructiilor.

Confirmarea participarii se face la adresele de e-mail bogdan.onofrei@mdrap.ro si florina.ferencz@mdrap.ro, la numarul de telefon 0372 – 114  513 ori numarul de fax 0372-114.549, pana luni, 4 iunie 2018, ora 15.00.

Mentionam faptul ca propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se mai pot transmite pana luni, 4 iunie 2018, ora 15.00, la adresele de e-mail  bogdan.onofrei@mdrap.ro si florina.ferencz@mdrap.ro.

actualizat: 15-06-2018