• Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat in anexa nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat in domeniul public al statului si administrarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (09-07-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava (08-07-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului  nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj (08-07-2019)
 • Proiect de HG privind modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita (01-07-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor (18-06-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita (10-06-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj, cu modificarile si completarile ulterioare (28-05-2019)
 • Proiect de HG privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara (22-05-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al Judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Sibiu (16-05-2019)
 • Proiect de HG privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor constructii si darea acestora in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu (07-05-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita (24-04-2019)
 • Proiect de HG pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare si restaurare Cazino Constanta - (cladire S+P+1E+M, pod partial si rampa de acces catre subsol) si lucrari exterioare (reabilitarea platforma terasa, retele utilitati, zid de aparare si balustrada)” (24-04-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea Anexei nr. 50 la Hotararea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj, cu modificarile si completarile ulterioare (23-04-2019)
 • Proiect de HG pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuinte din municipiul Ploiesti, judetul Prahova, construite prin Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la vanzarea acestora (16-04-2019)
 • Proiect de HG privind trecerea unor drumuri auto forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al Comunei Tarcaia, judetul Bihor (21-03-2019)
 • Proiect de HG privind modificarea datelor de identificare a unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului si aflate in administrarea  Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, precum si trecerea unor drumuri forestiere si a drumului aferent acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al comunei Runcu, judetul Dambovita (21-03-2019)
 • Proiect de HG privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului  a unui imobil si darea acestuia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea pentru Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Panciu (15-03-2019)
 • Proiect de HG privind modificarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizarii valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si pentru transmiterea acestora din administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov in administrarea Societatii Romane de Radiodifuziune (15-03-2019)
 • Proiect de HG privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului in domeniul public al statului si inscrierea acestuia si a constructiei edificate pe teren in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Satu Mare (15-03-2019)
 • Proiect de HG privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei constructii si darea acesteia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara (19-02-2019)
 • Proiect de HG privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt (19-02-2019)
 • Proiect de HG pentru modificarea și completarea unor anexe (nr. 38 și 80) la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj (06-02-2019)
 • Proiect de HG privind transmiterea unor imobile din administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, precum și modificarea și completarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, după comasare, prevăzute în anexa nr.10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (16-01-2019)