• Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea. (27-12-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin (20-12-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ-teritoriale (20-12-2018)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea alineatului (1) al articolului 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene (19-12-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea pentru Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Panciu (19-12-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii (19-12-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Anexei nr. 2 a Hotararii Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitatile naturale (18-12-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Compania Nationala de Investitii “C.N.I.”-S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (18-12-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (18-12-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului al imobilului inscris la nr. MFP 99698 aflat in administrarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. (13-12-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala etapele I si II (04-12-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Tezelor prealabile ale Codului amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor (26-11-2018)
 • Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru stabilirea unor masuri financiare (15-11-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul inscris la nr. MFP 155282, aflat in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis (14-11-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind decertificarea definitiva a unor cheltuieli cuprinse in declaratia finala de cheltuieli si aplicatia de plata a soldului final aferenta Programului Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria 2007 -2013 (07-11-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Centrul educational si social pastoral <<Nifon Mitropolitul>> (Palatul Nifon)” (07-11-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului, precum si scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si din administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis (02-11-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilul inscris la nr. MFP 155282, aflat in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis (02-11-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind recunoasterea Asociatiei „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, ca fiind de utilitate publica (30-10-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (29-10-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 525 /1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (20-09-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2018, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria (18-09-2018)
 • Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici precum si pentru stabilirea unor masuri pentru evaluarea functionarilor publici in anul 2018 (18-09-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea art. 2 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. (05-09-2018)
 • Proiect de Ordonanta a Guvernului pentru abrogarea unor acte normative si pentru stabilirea unor masuri privind derularea programelor guvernamentale nationale si in domeniul fondurilor europene nerambursabile (13-08-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 890/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Modernizare si extindere capacitate Stadionul Municipal Targu Jiu, str. Constantin Brancusi nr. 6, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, realizat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A. (08-08-2018)
 • Proiect de Ordonanta a Guvernului privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locala etapa a II-a (06-08-2018)
 • Proiect de Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (30-07-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea  art. 4 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (24-07-2018)
 • Proiect de Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de guvernare 2014-2020 (24-07-2018)
 • Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile publice si institutiile publice (17-07-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind decertificarea definitiva a unor cheltuieli finantate in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 (16-07-2018)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru stabilirea unor masuri privind finalizarea lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice la blocurilor de locuinte din cadrul Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobat in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte (13-07-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 172/2013 privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia Nationala de imbunatatiri Funciare in domeniul privat al judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor amenajari de irigatii carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica (12-07-2018)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere (09-07-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru reactualizarea Anexelor la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice (29-06-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Sala de sport competitionala de nivel international, Baza sportiva Turda”, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A. (29-06-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea CALORGAL S.A. Galati (25-06-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 264/ 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice (22-06-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind recunoasterea Asociatiei „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” ca fiind de utilitate publica (21-06-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea listei cuprinzand categoriile de informatii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sau de institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea si in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si termenele de clasificare aferente (18-06-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil-constructie si darea acestuia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt pentru Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bicaz (14-06-2018)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene (12-06-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2018 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public (07-06-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2018 (05-06-2018)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind stabilirea unor masuri de urgentare a absorbtiei fondurilor europene (05-06-2018)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru completarea Legii nr. 231/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si stabilirea unor masuri privind derularea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, in anul 2018 (04-06-2018)
 • Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 (29-05-2018)
 • Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru stabilirea unor masuri financiare (17-05-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele inscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate in administrarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. (17-05-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ teritoriale (15-05-2018)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind adoptarea unei masuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene (15-05-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare termica si modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”, realizat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A. (11-05-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ - teritoriale afectate de calamitati natural (18-04-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001 (17-04-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti «Valentin Stanescu»”, realizat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A. (10-04-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea articolului 117 din Anexa “Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice” la Hotararea Guvernului nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice (03-04-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind trecerea unui drum forestier si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al comunei Voitinel, judetul Suceava (29-03-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului, precum și scoaterea acestuia din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si din administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, ca urmare a restituirii acestuia catre persoanele indreptatite (26-03-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, in domeniul public al orasului Petrila, judetul Hunedoara (26-03-2018)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice (22-03-2018)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (19-03-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice (13-03-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unui imobil apartinand domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor Vaslui in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui (07-03-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Stadion Steaua”, municipiul Bucuresti, Bulevardul Ghencea nr.45, Lot 1, sector 6,  si «Stadionul National de Rugby „Arcul De Triumf”», municipiul Bucuresti, B-dul Marasti nr. 18-20, sector 1, realizate prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A.. (06-03-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public (06-03-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii (05-03-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor (05-03-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 548/1999 (05-03-2018)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” – S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (27-02-2018)
 • Proiect de Hotarâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administraţiei Publice (21-02-2018)
 • Proiect de Hotarâre a Guvernului pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes Naţional şi Locuinţe (21-02-2018)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind prorogarea termenului prevazut la art, II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (20-02-2018)
 • Proiectul de Hotarâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Vrancea pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Adjud (20-02-2018)
 • Proiectul de Hotarâre a Guvernului privind organizarea și functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice (05-02-2018)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (30-01-2018)
 • Proiect de Ordonanta a Guvernului pentru aprobarea unor masuri de întarire a capacitatii Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene în vederea administrarii eficiente a fondurilor europene (15-01-2018)
 • Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local (12-01-2018)
 • Proiectul de Hotarâre a Guvernului pentru aplicarea art. 17 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (10-01-2018)
 • Proiectul de Hotarâre a Guvernului pentru modificarea articolului 117 din Anexa “Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice” la Hotarârea Guvernului nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei termice (10-01-2018)
 • Proiectul de Hotarâre a Guvernului privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autoritaţile şi instituţiile publice din administraţia publica centrala pentru anul 2018 (09-01-2018)
 • Proiectul de Hotarâre a Guvernului privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Institutului National de Administratie in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si actualizarea anexei nr.10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (05-01-2018)