• Proiect de Hotararea a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala etapele I si II (publicat: 11-07-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru aprobarea documentatiei de urbanism ''Plan Urbanistic General al comunei Barsana, judetul Maramures'' (publicat: 09-07-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Tulcea, municipiul Tulcea, str. 1848 nr, 14A, lot 1'' (publicat: 09-07-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism (publicat: 04-07-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitatile naturale (publicat: 02-07-2019)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale (publicat: 01-07-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind modificarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilul inscris la nr. MF 154589, aflat in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mehedinti (publicat: 27-06-2019)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane (publicat: 24-06-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”, in perioada 2014-2020 (publicat: 19-06-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere si dotare Spital Orasenesc Segarcea, judetul Dolj'' (publicat: 13-06-2019)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. (publicat: 10-06-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind 'inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei constructii si darea acesteia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramures (publicat: 06-06-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei constructii si darea acesteia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui (publicat: 06-06-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala etapele I si II (publicat: 05-06-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind recunoasterea Asociatiei ''Euroregiunea Siret-Prut-Nistru'', ca fiind de utilitate publica (publicat: 05-06-2019)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind Codul administrativ al Romaniei (publicat: 03-06-2019)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali (publicat: 31-05-2019)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala (publicat: 21-05-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri din municipiul Ploiesti, judetul Prahova, construite prin Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la vanzarea acestora (publicat: 20-05-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Blaj, judetul Alba (publicat: 17-05-2019)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind unele masuri fiscal-bugetare (publicat: 17-05-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind alocarea unei sumei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru judetul Giurgiu (publicat: 17-05-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare (publicat: 16-05-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice (publicat: 14-05-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind desfiintarea Centrului de Sanatate Ciacova, judetul Timis (publicat: 14-05-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru aprobarea bugetulu de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii “C.N.I.”- SA aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (publicat: 13-05-2019)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica ale localitatilor si pentru modificarea si completarea articolului 36 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 (publicat: 06-05-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare si restaurare Cazino Constanta - (cladire S+P+1E+M, pod partial si rampa de acces catre subsol) si lucrari exterioare (reabilitarea platforma terasa, retele utilitati, zid de aparare si balustrada)” (publicat: 06-05-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (publicat: 02-05-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt (publicat: 23-04-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie (publicat: 16-04-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului in domeniul public al statului si inscrierea acestuia si a constructiei edificate pe teren in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Satu Mare (publicat: 16-04-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind modificarea Anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizarii valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si pentru transmiterea acestora din administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov in administrarea Societatii Romane de Radiodifuziune (publicat: 16-04-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind transmiterea unor imobile din administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov, precum si modificarea si completarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov, dupa comasare, prevazute in anexa nr.10 la Hotarârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (publicat: 16-04-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei constructii si darea acesteia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara (publicat: 09-04-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 139/2008 (publicat: 09-04-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind trecerea unor drumuri auto forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA, in domeniul public al comunei Tarcaia, judetul Bihor (publicat: 01-04-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind modificarea datelor de identificare a unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului si aflate in administrarea  Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, precum si trecerea unor drumuri forestiere si a drumului aferent acestora din domeniul public al statului si din administrarea  Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al comunei Runcu, judetul Dambovita (publicat: 01-04-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie (publicat: 27-03-2019)
 • Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local (publicat: 21-03-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Sala Polivalenta Municipiul Pitesti'' (publicat: 15-02-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni'' (publicat: 15-02-2019)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica ale localitatilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (publicat: 08-02-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind modificarea si inlocuirea Anexei la Hotararea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor (publicat: 08-02-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei de stat romano-sarbe pentru pasageri si transportul de marfuri cu vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 tone, in regim de bac si pietonal, intre localitatile Moldova Noua (Romania) si Golubac (Republica Serbia) si a punctului vamal (publicat: 07-02-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici (publicat: 06-02-2019)
 • Proiect de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” – S.A. (publicat: 23-01-2019)
 • Proiect de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020 (publicat: 21-01-2019)
 • Proiect de Hotararea a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, precum și pentru organizarea Sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice. (publicat: 22-01-2019)
Subsectiuni