PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A.  (23-12-2015)

PROIECT DE HOTARARE
 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 111/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (17-12-2015)

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (14-12-2015)

PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu și a programelor de transport public local de persoane, în cazurile în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată (11-12-2015)

PROIECT DE HOTARARE 
pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (11-12-2015)

PROIECT DE HOTARARE  pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei ( lei/m2 ) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ- teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome și pentru curțile si grădinile aferente suprafețelor locative (11-12-2015)

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 962/2001. (09-12-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj, în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj.  (27-11-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE privind transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor de la Consiliul Local al oraşului Tîrgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi  (29-10-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea în proprietatea publică a orașului Breaza, județul Prahova, a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului (14-09-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA S.A. Suceava (10-09-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Curățele, judeţul Bihor (03-09-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea (19-08-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE privind trecerea unor construcții dintr-un imobil aflat în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, imobil situat în județul Mehedinți, din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcțiune și casării și modificarea și completarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a acestuia (13-08-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare ADMINISTRAȚIE.  (05-08-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.462/2006 pentru aprobarea programului Termoficare 2006 - 2015 căldură și confort  și înființarea Unitătii de management al proiectului.  (15-07-2015)

PROIECT DE ORDONANŢĂ privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană, în perioada 2014-2020 (03-07-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE privind actualizarea caracteristicilor şi a valorii de inventar a unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj - Napoca, în domeniul public al oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş (22-06-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Comunei Şinca Nouă, judeţul Braşov (15-06-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” S.A., în domeniul public al Municipiului Miercurea Ciuc  (11-06-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotarârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului  (11-06-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE  privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală pentru anul 2015  (11-06-2015)

PROIECT DE HOTÂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba  (10-06-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, în domeniul public al judeţului Sibiu (15-05-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad (14-05-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Satu Mare  (07-05-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe  (30-03-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (30-03-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, trecute in domeniul public al statului, situate in municipiul Brasov, judetul Brasov (30-03-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2015 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public  (12-03-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Consiliului Local al orașului Breaza, județul Prahova, a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului  (12-03-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu şi în administrarea Consiliului Local al comunei Măneciu, judeţul Prahova  (11-03-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului  (06-03-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea imobilului ''Palatul Administrativ'', proprietate publica a statului, situat în municipiul Zalau, judetul Salaj, din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Salaj în administrarea Consiliului Judetean Salaj (04-03-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca în domeniul public al orasului Dragomiresti si în administrarea Consiliului local Dragomiresti, judetul Maramures si pentru actualizarea anexei nr. 9 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (04-03-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea (09-02-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (05-02-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (02-02-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  (02-02-2015)

PROIECT DE ORDONANŢĂ a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (26-01-2015)

PROIECT DE ORDONANŢĂ a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (19-01-2015)

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ”Prof.Dr.G.K. Constantinescu” în domeniul public al comunei Blejoi şi în administrarea Consiliului local al comunei Blejoi, judeţul Prahova  (22-01-2015)

Actualizat Miercuri, 23 Decembrie 2015