Proiectul de Lege privind Codul Administrativ  (23-11-2017)
Expunere de motive

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001 (14-12-2016) Nota de fundamentare

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. şi pentru actualizarea anexelor nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. (23-11-2016) Nota de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (21-11-2016) Nota de fundamentare

Proiectul de hotarare a Guvernului pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (19-10-2016) Nota de fundamentare
Anexa

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale. (14-10-2016)
Nota de fundamentare

Proiect de lege privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei. (04-10-2016)
Expunere de motive

HOTARARE pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu” (23-09-2016) Nota de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6

HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila a acestuia. (09-09-2016)
Nota de fundamentare
Anexa

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Sport Polivalentă – 5000 locuri”, municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (26-08-2016)
Nota de fundamentare
Anexa

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării (25-08-2016)
Nota de fundamentare
Anexa

Ordonanţă privind amenajarea spațiului maritim. (24-08-2016)
Nota de fundamentare
Tabel de concordanta

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare corp A, Complex Panduri”, Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, București, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (17-08-2016)
Nota de fundamentare
Anexa

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 (28-06-2016)
Nota de fundamentare

HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional “Lucrări de investiţii în imobilul cazarma 2940 Băbana, judetul Arges”. (06-06-2016)
Nota de fundamentare

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2016. (31-05-2016)
Nota de fundamentare
Anexa

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj. (09-05-2016)
Nota de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (14-04-2016)
Nota de fundamentare
Anexe

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001. (05-04-2016)
Nota de fundamentare
Anexe

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (05-04-2016)
Anexa
Nota de fundamentare

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ”Prof.Dr.G.K. Constantinescu” în domeniul public al comunei Blejoi, judeţul Prahova.  (25-03-2016)
Nota de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe (23-03-2016)
Nota de fundamentare
Anexa

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului administrativ (22-03-2016)
Nota de fundamentare

Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri financiare în vederea finalizarii proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013 (22-03-2016)
Nota de fundamentare

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI  pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public. (22-03-2016)
Nota de fundamentare
Anexa

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor de la Consiliul Local al oraşului Tîrgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi (16-03-2016)
Nota de fundamentare

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Curățele, judeţul Bihor (16-03-2016)
Nota de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI  pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (08-02-2016)
Nota de fundamentare
Anexa

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 1288/2012 (05-02-2016)
Nota de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea Planului de activități pentru realizarea și actualizarea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România (03-02-2016)
Nota de fundamentare

ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor (27-01-2016)
Nota de fundamentare

ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect. (26-01-2016)
Nota de fundamentare