COMISIA DE DIALOG SOCIAL a Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice

      

I. Cadrul de reglementare

  • Legea nr. 62/2011 - Dialogul Social, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
  • OMDRAPFE nr. 5887/2017 privind înfiin┼úarea Comisiei de Dialog Social la nivelul MDRAPFE, modificat de Omdrap nr. 5168/2018
  • Regulamentul privind func┼úionarea Comisiei de Dialog Social la nivelul MDRAP, adoptat în ╚Öedin╚Ťa CDS din data de 21 decembrie 2017.

II. Scopul Comisiei de Dialog Social

Activitatea Comisiei de Dialog Social are caracter consultativ ┼či vizeaz─â, în principal:

  • consultarea partenerilor sociali asupra ini┼úiativelor legislative ale ministerului, cu caracter economico-social;
  • asigurarea unor rela┼úii de parteneriat social între administra┼úie, patronate ┼či sindicate, care s─â permit─â o informare reciproc─â permanent─â asupra problemelor care apar┼úin domeniului de activitate al MDRAP.

III. Coordonarea activit─â┼úii Comisiei    

Pre┼čedin┼úia Comisiei de Dialog Social este asigurat─â de Subsecretarul de Stat, care coordoneaz─â activitatea dialogului social.
În lipsa pre┼čedintelui Comisiei de Dialog Social, conducerea acesteia este asigurat─â de unul dintre reprezentan┼úii ministerului, membru al comisiei, desemnat de pre┼čedintele Comisiei, în func┼úie de proiectele de acte normative înscrise pe Ordinea de zi a ┼čedin┼úei.

IV. Organizarea Comisiei

Activitatea de secretariat a Comisiei de Dialog Social a MDRAP. este asigurat─â de Serviciul Dialog Social ┼či Rela┼úia cu Structurile Asociative din cadrul Direc╚Ťiei Generale Juridice, Rela╚Ťia cu Parlamentul ╚Öi Afaceri Europene.

V. Componen╚Ťa CDS-MDRAP

Membri:

A. Reprezentanţii următoarelor structuri din MDRAP :

1. Direc┼úia General─â Dezvoltare Regional─â ┼či Infrastructur─â;
2. Direcţia Generală Administraţie Publică;
3. Direc┼úia General─â Programul Opera╚Ťional Regional;
4. Direc╚Ťia General─â Programe Europene Capacitate Administrativ─â;
5. Direc╚Ťia General─â Cooperare Teritorial─â European─â;
6. Direc┼úia General─â Management Financiar, Resurse Umane ┼či Administrativ;
7. Direc╚Ťia General─â Achizi╚Ťii;
8. Direc┼úia General─â Juridic─â, Rela╚Ťia cu Parlamentul ╚Öi Afaceri Europene;
9. Direc╚Ťia Integrare, Bun─â Guvernare ╚Öi Politici Publice;
10. Serviciul Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â ╚Öi Informa╚Ťii Clasificate;
11. Serviciul Comunicare;
12. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
13.Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
14. Inspectoratul de Stat în Construc┼úii;
15. Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
16. Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A.
17. Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
18. Institutul Naţional de Administraţie

Prezen╚Ťa va fi solicitat─â în func╚Ťie de tematica înscris─â pe ordinea de zi a ╚Öedin╚Ťei.

B.  Reprezentan┼úii desemna┼úi ai urm─âtoarelor confedera┼úii patronale:

1.  Uniunea General─â a Industria┼čilor din România – UGIR;
2.  Consiliul Na┼úional al Întreprinderilor Private Mici ┼či Mijlocii din România – CNIPMMR;
3.  Confedera┼úia Patronal─â CONCORDIA;
4.   Patronatul Na┼úional Român - PNR;
5.  Confedera╚Ťia Na╚Ťional─â a Patronatului Român - CNPR;
6. Confedera╚Ťia Patronal─â din Industrie, Agricultur─â, Construc╚Ťii ╚Öi Servicii din România CONPIROM.

C.  Reprezentan┼úii desemna┼úi ai urm─âtoarelor confedera┼úii sindicale:

1. Confedera┼úia Na┼úional─â a Sindicatelor Libere din România - CNSLR- FR─é┼óIA;
 2. Blocul Na┼úional Sindical – BNS;
 3. Confedera┼úia Na┼úional─â Sindical─â ,,Cartel ALFA” – CNS ,,Cartel ALFA”;    
 4. Confedera┼úia Sindicatelor Democratice din România - CSDR;
 5. Confedera┼úia Sindical─â Na┼úional─â MERIDIAN – CSN MERIDIAN.

La ╚Öedin╚Ťele Comisiei pot fi invita╚Ťi reprezentan╚Ťi ai:

a) structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale,

1. Uniunea Na┼úional─â a Consiliilor Jude┼úene din România - UNCJR;
2. Asocia┼úia Municipiilor din România - AMR;
3. Asocia┼úia Ora┼čelor din România - AOR;
4. Asocia┼úia Comunelor din România - ACoR.

b) Ministerului Munci ╚Öi Justi╚Ťiei Sociale.

c) În func┼úie de tematica înscris─â pe ordinea de zi a ┼čedin┼úelor CDS, pre┼čedintele acesteia stabile┼čte participarea reprezentan┼úilor ┼či ai altor institu┼úii/organiza╚Ťii neguvernamentale.

În func┼úie de tematica înscris─â pe ordinea de zi a ┼čedin┼úelor CDS, pre┼čedintele acesteia stabile┼čte participarea reprezentan┼úilor ┼či ai altor institu┼úii / organiza╚Ťii neguvernamentale.


Contact:
Secretariatul CDS-MDRAP - Serviciul de Dialog Social ╚Öi Rela╚Ťia cu Structurile Asociative
Tel. 021.314.96.55; 021.319.20.89
Fax. 021.319.86.82
E-mail: dorin.ciomag@mdrap.ro; cdssaapl@gmail.com

Actualizat Marti, 6 Noiembrie 2018
Subsectiuni