Avand in vedere prevederile art. 108 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, prin Decizia nr. 140/07.05.2019, Autoritatea Nationala pentru Calificari a aprobat Standardul ocupational pentru ocupatia de Administrator de condominii (publicat pe pagina de internet http://site.anc.edu.ro/) in forma elaborata si propusa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in colaborare cu asociatiile profesionale si de reprezentare ale asociatiilor de proprietari.

In procesul de elaborare a Standardului ocupational pentru ocupatia de Administrator de condominii au fost intreprinse demersurile prevazute de legislatia in vigoare pentru actualizarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR), iar ulterior aprobarii Standardului ocupational, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei publice a demarat procedura de actualizare a Nomenclatorului calificarilor in conformitate cu prevederile COR si ale Standardului ocupational pentru ocupatia de administrator de condominii cod COR 515303.”

Publicat Joi, 20 Iunie 2019