În contextul apropiatei lans?ri a celui de-al treilea apel de propuneri de proiecte finan?at prin Programul Transna?ional Dun?rea (estimat a fi lansat oficial  la finele anului 2018-începutul anului 2019), Autoritatea de Management a programului (Ungaria), organizeaz?, în cooperare cu câteva dintre Punctele Na?ionale de Contact ale programului, o serie de 4 seminarii tematice, dedicate poten?ialilor aplican?i.

Evenimentele vor avea loc la Bucure?ti (România) – 4 decembrie a.c., Praga (Cehia) – 14 decembrie a.c., Stuttgart (Germania) – 19 decembrie a.c. ?i Bratislava (Slovacia) - 15 ianuarie 2019.

Seminarul din Bucure?ti  ce va avea loc în data de 4 decembrie a.c. la Hotel Ramada Majestic, este organizat în colaborare cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, în calitate de Autoritate Na?ional? ?i Punct Na?ional de Contract pentru Programul Transna?ional Dun?rea.

Informa?ii detaliate privind înregistrarea, agenda, precum ?i informa?ii practice pot fi gasite accesând urm?torul link.

Pe agenda seminarului se reg?sesc informa?ii privind domeniile transport ?i coridoare ecologice ?i vor viza chestiuni importante legate de structura celui de-al treilea apel, bugetul acestuia, procedura de depunere a propunerilor de proiecte - Expresia de Interes (pasul 1), elaborarea bugetului, cheltuielile eligibile, etc.

Evenimentul este adresat poten?ialilor aplican?i (autorit??i publice na?ionale/regionale/locale, insitu?ii de drept public sau privat, societ??i comerciale, etc), care sunt interesate de domeniile abordate în cadrul evenimentului.

Cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte se va desf??ura în doi pa?i, are un buget alocat de aproximativ 60 mil. euro, ce cuprinde fonduri FEDR, IPA ?i ENI.

Programul Transna?ional Dun?rea finan?eaz? proiecte ce privesc integrarea politicilor din domeniile selectate (inovare ?i responsabilitate social?, mediu ?i cultur?, conectivitate ?i responsabilitate energetic?, guvernan??) în macroregiunea Dun?rii prin proiecte având un parteneriat transna?ional extins, în conformitate cu prevederile comunitare comune ?i în strâns? leg?tur? cu obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea Dun?rii (SUERD).

Publicat Vineri, 23 Noiembrie 2018