Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul Consolidarea capacitatii de planificare strategica a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in renovarea fondului construit national din perspectiva eficientei energetice si a riscului seismic, cod MySmis 127562 / cod SIPOCA 606.

Proiectul este realizat in parteneriat cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila “URBAN-INCERC” si cu sprijinul Bancii Mondiale in baza Acordului de prestari servicii de asistenta tehnica rambursabile.

Scopul proiectului il reprezinta consolidarea capacitatii de planificare strategica si operationala a MDRAP, in vederea indeplinirii obligatiilor europene privind eficienta energetica si a eficientizarii actiunilor ministerului in domeniul riscului seismic.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • asigurarea cadrului strategic pentru renovarea fondului construit, potrivit nevoilor nationale si prevederilor legislatiei europene prin elaborarea Strategiei de renovare pe termen lung;
 • optimizarea cadrului legislativ privind eficienta energetica in cladiri si rezilienta fondului construit la riscul seismic;
 • optimizarea proceselor decizionale de la nivelul MDRAP si de la nivelul autoritatilor publice locale pentru utilizarea eficienta si eficace a fondurilor publice in programe si proiecte;
 • realizarea unor instrumente si metode eficiente de evidenta si monitorizare pentru atingerea tintelor stabilite prin strategii si reglementari europene si nationale privind fondul construit;
 • formarea unui numar de 35 de persoane din cadrul MDRAP si Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. in vederea imbunatatirii cunostintelor si abilitatilor in domeniul eficientei energetice si riscului seismic;
 • asigurarea unor instrumente de informare si comunicare pentru aplicarea strategiei si legislatiei modificate.

Principalele rezultate asteptate ale proiectului sunt:

 • o strategie nationala de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovarii parcului national de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, elaborata;
 • instrumente de monitorizare a tintelor si de raportare corecta si in termen la Comisia Europeana conform obligatiilor referitoare la eficienta energetica, realizate;
 • legislatie privind programul de finantare a reducerii riscului seismic, revizuita;
 • mecanism de monitorizare a programului de finantare, optimizat;
 • 25 persoane din cadrul MDRAP avand cunostinte si abilitati imbunatatite in domeniul eficientei energetice si riscului seismic si 10 persoane din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii – raportat la atributiile specifice privind riscul seismic si cele privind eficienta energetica - avand cunostinte si abilitati imbunatatite in domeniul eficientei energetice si riscului seismic.

Data de incepere a proiectului: 23.05.2019.

Perioada de implementare a proiectului: 24 luni.

Valoarea totala a proiectului este 10.570.554,24 lei, din care:

 • 9.033.771,46 lei, valoarea eligibila nerambursabila din Fondul Social European;
 • 1.536.782,78 lei, cofinantarea eligibila.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritara 1 Administratie publica si sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1 Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP.

Publicat Marti, 18 Iunie 2019