Context

Cadrul legal in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor necesita in prezent adaptare la nevoile si oportunitatile actuale de dezvoltare ale populatiei, precum si la perspectivele de crestere economica. Acest demers complex implica sistematizarea legislatiei, fundamentarea unor noi concepte, reformularea unor principii si adaptarea unor procese care vizeaza asigurarea unui cadru legislativ coerent si stabil, unui mediu construit de calitate, asigurarea echilibrului intre interesul general si cel individual, dezvoltare echilibrata si sustenabila, stabilitatea si predictibilitatea mediului investitional si implicit competitivitate economica.

In acest context, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a elaborat cererea de finantare pentru proiectul intitulat „Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu responsabilitati in domeniu”.

Proiectul este implementat incepand cu data de 9.05.2018 si are ca obiectiv general cresterea calitatii cadrului legislativ si metodologic cu incidenta asupra mediului de afaceri si asupra cetatenilor prin sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si prin consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu responsabilitati in domeniu.

Proiectul vizeaza realizarea unui set de actiuni care sa conduca la atingerea urmatoarelor obiective specifice:

  • Asigurarea cadrului legislativ sistematizat si optimizat prin elaborarea Codului amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor;
  • Asigurarea unor instrumente metodologice, operationale si de informare si comunicare pentru aplicarea legislatiei modificate;
  • Formarea unui aparat administrativ eficient care sa se bazeze pe instrumente obiective, cuantificabile si usor de monitorizat si actualizat.

Bugetul estimat este de 11.794.031,49 lei si este asigurat prin Programul Operational “Capacitate Administrativa” si prin cofinantarea MDRAP:

  • 9.905.083,23 lei reprezentand valoare eligibila nerambursabila din Fondul Social European;
  • 1.888.948,26 lei reprezentand cofinantarea eligibila a beneficiarului (MDRAP).

Durata proiectului este de 30 de luni (9 mai 2018 – 9 octombrie 2020).

Proiectul este structurat in urmatoarele trei componente:

Componenta 1 – Sistematizarea fondului activ al legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor;
Componenta 2 – Elaborarea de proceduri pentru optimizarea fluxurilor de proces si informationale, ghiduri pentru dezvoltare urbana si gestiunea localitatilor, pentru asigurarea aplicarii unitare a legislatiei si principiilor de dezvoltare durabila de catre autoritatile administratiei publice locale si publicarea centralizata a acestora;
Componenta 3 – Administratie publica mai eficienta prin consolidarea structurilor institutionale responsabile din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor.

Publicat Marti, 6 Noiembrie 2018