Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalier? România-Serbia, pentru a lua în considerare nivelul contract?rilor pentru fiecare axa prioritar?, atingerea indicatorilor ?i deciziile Comisiei Europene,  a elaborat o propunere de modificare a Programului care include, printre altele:

  • Modificarea indicatorilor financiari aferen?i cadrului de performan?? (Decizia Comisiei Europene C(2018) 652).
  • Revizuirea aloc?rilor financiare la nivel de Ax? prioritar?/ categorie de interven?ie, urmare Deciziei CCM nr. 69/16.02.2018, pentru a reflecta situa?ia curent? la nivelul programului, dup? contractarea proiectelor selectate dup? primul apel pentru propuneri de proiecte ?i a proiectelor strategice.

Documentul modificat al Programului, cu toate modific?rile eviden?iate se gase?te ata?at prezentului anun?.

Publicat Joi, 18 Octombrie 2018