In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561/2009, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ – proiectul de Lege privind Strategia de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - str. Apolodor nr. 17, Latura Nord - Directia Generala Juridica si Relatia cu Parlamentul, la adresa de e-mail mihaela.stanita@mdrap.ro sau la nr. de fax. 0372111574.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile.