În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene aduce la cunostinta publicului - Modelele nationale de contract de achizitie publica aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Proiectele de contract au fost publicate în data de 25.10.2017.

Observatiile si propunerile privind proiectele de contract pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti – Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pâna la care se pot transmite propuneri este de 14 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Miercuri, 25 Octombrie 2017