In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ: Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru instituirea unor masuri in domeniul transportului rutier, precum si de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 01.03.2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, Bd. Libert??ii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucure?ti, la adresa de e-mail: transparenta@mdrap.ro ?i în aten?ia Ministerului Transporturilor prin fax la numerele 021-3111209, 021-3139954 sau 021-3182105.

Publicat Vineri, 1 Martie 2019