In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea ?i prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum ?i a altor documente, în vederea adopt?rii/aprob?rii, aprobat prin HG nr. 561/2009, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice aduce la cuno?tin?a publicului textul proiectului de act normativ - proiectul de LEGE privind stabilirea unor m?suri de descentralizare a unor competen?e exercitate de unele ministere ?i organe de specialitate ale administra?iei publice centrale,  precum ?i a unor m?suri de reform? privind administra?ia public?.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 29.10.2013.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administra?iei Publice - str. Apolodor nr. 17, Latura Nord - Directia Generala Avizare, Contencios, Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la e-mail: ionela.vasile@mdrap.ro si la nr. fax 0372.111.574.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile.

Publicat Marti, 29 Octombrie 2013