În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ - Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de construire si desfiintare a constructiilor.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 15.01.2018.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresi – Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura, la adresa de e-mail bogdan.onofrei@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372-114.549.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 30 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Luni, 15 Ianuarie 2018