MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE și ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP)
 

Hot─ârârea nr. 641/2018 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hot─ârârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice HG nr. 51/2018 privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice OUG 1/2018 pentru aprobarea unor m─âsuri de reorganizare în cadrul administra╚Ťiei publice centrale ╚Öi pentru modificarea unor acte normative - Portal Legislativ Programul de guvernare 2018-2020 Codul de etica si integritate a personalului MDRAP Procedura de sistem nr. 21 privind Codul de etica si integritate a personalului MDRAP Ordinul nr. 2469 din 17/03/2017 pentru aprobarea procedurii Prezentarea powerpoint sustinuta in cadrul grupului de lucru responsabil de implementarea si monitorizarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei pentru Integritate a MDRAP

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) este organ de specialitate al administra╚Ťiei publice centrale, cu personalitate juridic─â, în subordinea Guvernului, înfiin╚Ťat prin reorganizarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene ╚Öi realizeaz─â politica guvernamental─â pentru domeniile prev─âzute mai jos.

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice este autoritatea pentru: dezvoltare regional─â, coeziune ╚Öi dezvoltare teritorial─â, cooperare transfrontalier─â, transna╚Ťional─â ╚Öi interregional─â, disciplina în construc╚Ťii, amenajarea teritoriului, urbanism ╚Öi arhitectur─â, amenajarea spa╚Ťiului maritim, mobilitate urban─â, locuire, locuin╚Ťe, cl─âdiri de locuit, reabilitarea termic─â a cl─âdirilor, gestiune ╚Öi dezvoltare imobiliar-edilitar─â, lucr─âri publice, construc╚Ťii, descentralizare, reform─â ╚Öi reorganizare administrativ-teritorial─â, fiscalitate ╚Öi finan╚Ťe publice locale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilit─â╚Ťi publice, ajutor de stat aprobat de autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea ╚Öi controlul utiliz─ârii asisten╚Ťei financiare nerambursabile acordate României de c─âtre Uniunea European─â pentru programele din domeniile sale de activitate.

MDRAP exercit─â urm─âtoarele func╚Ťii în domeniile sale de activitate:

a) de planificare strategic─â;
b) de reglementare și avizare;
c) de reprezentare;
d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;
e) de administrare;
f) de implementare ╚Öi gestionare a programelor finan╚Ťate din fonduri europene, na╚Ťionale, precum ╚Öi din alte surse legal constituite;
g) de monitorizare și control;
h) de coordonare;
i) de certificare pentru programele de cooperare transfrontalier─â 2014-2020.

MDRAP exercit─â func╚Ťiile autorit─â╚Ťii de management ╚Öi îndepline╚Öte atribu╚Ťiile aferente acesteia, pentru:

Programul Opera╚Ťional Regional 2007-2013 ╚Öi 2014-2020 Programul opera╚Ťional Dezvoltarea Capacit─â╚Ťii Administrative 2007-2013 Programul opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â 2014-2020.

MDRAP exercit─â func╚Ťiile de autorit─â╚Ťi de management/autorit─â╚Ťi comune de management, autorit─â╚Ťi na╚Ťionale, secretariat tehnic comun, puncte de contact/puncte na╚Ťionale de contact/persoane na╚Ťionale de contact, sistem na╚Ťional de control de prim nivel pentru programele finan╚Ťate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI- CBC, IPA-CBC ╚Öi din fonduri na╚Ťionale, precum ╚Öi func╚Ťiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finan╚Ťate din ENI-CBC.

Pentru îndeplinirea atribu┼úiilor ce îi revin, MDRAP poate solicita, pe baz─â de protocol, informa┼úii necesare realiz─ârii obiectului de activitate, privind deschiderile de conturi gestionate de Ministerul Finan┼úelor Publice, bazele de date gestionate de Ministerul Finan┼úelor Publice sau Agen┼úia Na┼úional─â de Administrare Fiscal─â, informa┼úii privind datele înregistrate în registrul comer┼úuluicomputerizat, Arhiva Electronic─â de Garan┼úii Reale Mobiliare ┼či Cartea funciar─â.

MDRAP îndepline┼čte orice alte atribu┼úii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative, ╚Öi colaboreaz─â cu celelalte ministere ┼či organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorit─â┼úi ale administra┼úiei publice locale, cu alte institu┼úii ┼či autorit─â┼úi, precum ┼či, în condi┼úiile legii, cu orice alte persoane juridice ┼či persoane fizice.

Legisla╚Ťia na╚Ťional─â privind Fondurile Europene Structurale si de Investitii
Legisla┼úie general─â privind gestionarea asisten┼úei comunitare nerambursabile Legisla┼úie privind cadrul financiar general pentru gestionarea asisten┼úei comunitare nerambursabile alocate României Legisla┼úie privind controlul ┼či recuperarea fondurilor comunitare Legisla┼úie în domeniul finan┼úelor publice cu prevederi specifice Fondurilor Externe Nerambursabile Legisla┼úie în domeniul achizi┼úiilor Comunicare Instrumente Structurale

Actualizat Miercuri, 26 Iunie 2019