PARTENERIATUL NAȚIONAL
PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI ROMÂNIEI
 

CONTEXT

Planificarea dezvolt─ârii României implic─â, la nivelul teritoriului, integrarea ╚Öi rela╚Ťionarea intersectorial─â a diverselor aspecte care privesc disfunc╚Ťiile, pericolele, poten╚Ťialul ╚Öi oportunit─â╚Ťile de valorificare a acestuia, în beneficiul na╚Ťiunii, al ╚Ť─ârii.

Abordarea complex─â pe care domeniul dezvolt─ârii teritoriale o presupune are ╚Öanse sporite de reu╚Öit─â prin conlucrarea tuturor categoriilor relevante de actori în procesul de planificare ╚Öi dezvoltare a ╚Ť─ârii: administra╚Ťia public─â central─â, administra╚Ťia public─â local─â, mediul de afaceri ╚Öi mediul tehnic ╚Öi ╚Ötiin╚Ťific.

Pentru a stabili o astfel de colaborare responsabil─â, institu╚Ťionalizat─â, pe baza intereselor României ╚Öi în virtutea valorilor na╚Ťionale, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice a ini╚Ťiat, în anul 2016, Parteneriatul na╚Ťional pentru dezvoltarea teritoriului României.

Parteneriatul este cadrul de colaborare structurat─â, deschis─â ╚Öi transparent─â cu partenerii ministerului – reuni╚Ťi în 4 platforme de cooperare intersectorial─â

LEGISLAŢIE

Cadrul legislativ pe care se sprijin─â Parteneriatul Na╚Ťional pentru Dezvoltarea Teritoriului României este dat de:

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ╚Öi urbanismului Ordinul MDRAP nr. 2816/2016 pentru constituirea Parteneriatului Na╚Ťional privind Dezvoltarea României

STRUCTURA PARTENERIATULUI

Parteneriatul Na╚Ťional pentru Dezvoltarea Teritoriului României are rolul de a crea cadrul necesar abord─ârii integrate ╚Öi inter-sectoriale a temelor strategice de dezvoltare a teritoriului României de c─âtre MDRAP cu factorii de competen╚Ťe ╚Öi responsabilit─â╚Ťi în implementarea acestora.

Abordarea integrat─â ╚Öi inter-sectorial─â a temelor strategice de dezvoltare a teritoriului României se realizeaz─â prin intermediul Platformelor de Cooperare.

Platformele de Cooperare reunesc parteneri institu╚Ťionali ╚Öi permit participarea ╚Öi implicarea activ─â a acestora la activit─â╚Ťi ╚Öi ac╚Ťiuni comune care au ca scop dezvoltarea teritorial─â a României pe termen mediu ╚Öi lung.

Platformele de Cooperare constituie un cadru de cooperare tematic─â între urm─âtoarele categorii de parteneri:

Platforma mediului profesional ╚Öi ╚Ötiin╚Ťific din domeniul urbanismului ╚Öi amenaj─ârii teritoriului, format─â în principal din asocia╚Ťiile profesionale ale arhitec╚Ťilor ╚Öi urbani╚Ötilor implica╚Ťi în proiectare/cercetare, asocia╚Ťiile inginerilor proiectan╚Ťi în domeniul construc╚Ťiilor, urbanismului ╚Öi amenaj─ârii teritoriului, universit─â╚Ťile/facult─â╚Ťile de arhitectur─â, urbanism, geografie, ingineria mediului, construc╚Ťii; Platforma administra╚Ťiei publice locale format─â, în principal, din structurile asociative ale administra╚Ťiei publice locale (structurile asociative ale primarilor, pre╚Öedin╚Ťilor de consilii jude╚Ťene, consiliilor regionale, zonelor metropolitane ╚Öi sistemelor urbane,Grupurilor de Ac╚Ťiune Local─â). Platforma administra╚Ťiei publice centrale format─â, în principal, din ministerele ╚Öi institu╚Ťiile publice centrale relevante pentru dezvoltarea teritoriului; Platforma mediului de afaceri format─â, în principal, din asocia╚Ťiile patronatelor/firmelor de construc╚Ťii, produc─âtori, importatori de materiale ╚Öi elemente de construc╚Ťii, ale IMM-urilor din domeniu, ale clusterelor de activit─â╚Ťi, camere de comer╚Ť ╚Öi industrie;

Cele 4 Platforme de Cooperare se traduc, la nivelul lunii decembrie 2016, în 58 de institu╚Ťii partenere, din care 15 institu╚Ťii din mediul academic ╚Öi profesional, 15 institu╚Ťii din administra╚Ťia public─â local─â, 20 de institu╚Ťii din administra╚Ťia public─â central─â ╚Öi 8 institu╚Ťii din mediul de business.

OBIECTIVE ┼×I FUNC┼óIONARE

PNDT func╚Ťioneaz─â prin Platformele de Cooperare care au ca obiectiv asigurarea interac╚Ťiunii transparente ╚Öi efective între categoriile relevante de actori care contribuie direct la implementarea documentelor strategice ╚Öi opera╚Ťionale institu╚Ťionalizate cu impact în dezvoltarea teritoriului. Platformele constituie structura func╚Ťion─ârii Parteneriatului Na╚Ťional pentru Dezvoltarea Teritoriului pentru care Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice are rolul de autoritate coordonatoare.

Potrivit obiectivelor strategice care reies din documentele de planificare a dezvolt─ârii teritoriale aprobate sau în dezbatere, membrii platformelor formeaz─â ╚Öi lucreaz─â în structuri de Grupuri de Lucru.

SCHEMA FUNCȚIONĂRII PNDT PRIN PLATFORMELE DE COOPERARE

Modul de organizare ╚Öi func╚Ťionare a PNDT este detaliat aici.

PLANUL DE ACȚIUNE AL PNDT, 2017

Planul de Ac╚Ťiune al PNDT este instrumentul de lucru al celor patru Platforme de Cooperare.

Planul de Ac╚Ťiune se bazeaz─â pe o sut─â de 11 principii ╚Öi con╚Ťine forma integrat─â a planurilor de ac╚Ťiune generate de c─âtre cele patru Platforme de Cooperare.

Prima form─â a Planului de Ac╚Ťiune a fost dezvoltat─â pentru prima reniune a platformelor de cooperare, în 19 decembrie 2016. Aceasta form─â va fi actualizat─â ╚Öi completat─â în perioada ianuarie-februarie 2017.

Implicarea Platformelor de Cooperare în cadrul PNDT ╚Öi al Planlui de Ac╚Ťiune aferent, este în concordan╚Ť─â cu specificul responsabilit─â╚Ťilor institu╚Ťionale alemembrilor celor patru platforme:


 

AVANTAJELE PARTENERIATULUI

Parteneriatul Na╚Ťional pentru Dezvoltarea Teritoriului României vizeaz─â:

Crearea mediului deschis ╚Öi flexibil pentru reunirea ╚Öi colaborarea partenerilor în procesul de formulare a politicilor publice, consultare, catalizare a procesului de luare a deciziilor ╚Öi în derularea ac╚Ťiunilor comune pentru dezvoltarea teritorial─â a României: comunicarea se va face rapid ╚Öi eficient, direct între actorii relevan╚Ťi; Asigurarea particip─ârii ╚Öi implicarea activ─â a partenerilor la activit─â╚Ťi ╚Öi ac╚Ťiuni comune care au ca scop dezvoltarea teritorial─â a României pe termen mediu ╚Öi lung: cooperarea privind elaborarea actelor normative, armonizarea strategiilor, politicilor publice, pachetelor de proiecte integrate etc Scurtarea parcursului în formularea scenariilor de implementare, a inform─ârii tehnice c─âtre deciden╚Ťi ╚Öi a procesului de luare a deciziilor privind abordarea implement─ârii prin programe ╚Öi proiecte prioritare: colaborarea în activit─â╚Ťile relevante va avea loc de la debutul ini╚Ťiativelor ╚Öi în asentimentul factorilor implica╚Ťi, minimizând timpii de finalizare ╚Öi asumare; Asigurarea utiliz─ârii unui set de instrumente transparente de fundamentare ╚Ötiin╚Ťific─â ╚Öi prioritizare a interven╚Ťiilor: documentele strategice sectoriale ale partenerilor, bazele de date teritoriale, analizele ╚Öi rapoartele teritoriale prin Observatorul Teritorial, atribu╚Ťiile ╚Öi responsabilit─â╚Ťile specifice ╚Öi capacitatea institu╚Ťional─â ╚Öi profesional─â a acestora etc.: instrumentarul managerial va asigura nu doar fundamentarea tehnic─â a politicilor publice, a pachetelor de proiecte, m─âsurilor în implementare, ci un tablou de bord al problemelor ╚Öi poten╚Ťialului României pentru a fi utilizat de factorii de decizie. Asigurarea continuit─â╚Ťii în implementare: platformele de cooperare vor asigura continuitatea, de-a lungul mandatelor, afunc╚Ťion─ârii Parteneriatului ╚Öi implementarea politicilor ╚Öi m─âsurilor. 

Obiectivele specifice ale PNDT:

Asigurarea mecanismelor de cooperare pentru preg─âtirea implement─ârii prevederilor documentelor de planificare a dezvolt─ârii re╚Ťelei de localit─â╚Ťi ╚Öi teritoriului prin clarificarea rolului partenerilor în etapa de preg─âtire a procesului de implementare, stabilirea ╚Öi detalierea ac╚Ťiunilor necesare. Un exemplu îl constituie necesitatea de a sprijini sistemul de zone func╚Ťionale (zone metropolitane, GAL-uri etc), pe baza versiunii actualizate a PATN Re╚Ťeaua de Localit─â╚Ťi, prin configurarea politicilor ╚Öi instrumentarului managerial de sus╚Ťinere a acestora, în vederea dezvolt─ârii coezive, competitive, sustenabile a teritoriului; procesul de regionalizare, de asemenea, nu se poate lipsi de o asemenea abordare. Consolidarea capacit─â╚Ťii administrative ╚Öi sprijinirea re╚Ťelelor de cunoa╚Ötere la toate nivelurile, construirea de noi capacit─â┼úi profesionale la nivelul de guvernan╚Ť─â teritorial─â ╚Öi local─â precum ╚Öi la nivelul asocia╚Ťiilor profesionale specifice: structurile Institutului Na╚Ťional de Administra╚Ťie, proiectele aflate în preg─âtire privind dezvoltarea capacit─â╚Ťii institu╚Ťionale ╚Öi tehnice vizeaz─â ini╚Ťierea implement─ârii acestui obiectiv.  Sprijinirea colect─ârii informa╚Ťiilor ╚Öi a datelor relevante pentru planificarea teritorial─â ╚Öi dezvoltarea urban─â în vederea dezvolt─ârii ╚Öi între╚Ťinerii Observatorului Teritorial: a fost încheiat protocolul de colaborare cu INS ╚Öi ini╚Ťiate demersuri în acela╚Öi sens cu aproape jum─âtate din ministere, pentru alimentarea Observatorului Teritorial, în beneficiul tuturor partenerilor ╚Öi, cel mai mult, a autorit─â╚Ťilor locale, a comunit─â╚Ťilor. Consolidarea capacit─â╚Ťii profesionale ╚Öi a rolului profesioni╚Ötilor în planificare spa╚Ťial─â la toate nivelurile teritoriale, asigurarea instrumentelor de cooperare interdisciplinar─â ┼či diversificarea formelor de cooperare între speciali╚Ötii relevan╚Ťi ╚Öi structurile administra┼úiei publice:  este în preg─âtire fundamentarea unui pachet de m─âsuri privind regenerarea ╚Öi adecvarea serviciilor de planificare a dezvolt─ârii în profil teritorial, la nivel na╚Ťional, regional ╚Öi local. Proiectarea ╚Öi implementarea de noi instrumente de planificare spa╚Ťial─â, actualizarea ╚Öi integrarea celor existente: Observatorul Teritorial permite elaborarea unei diversit─â╚Ťi de analize teritoriale ╚Öi elaborarea de rapoarte privind starea ╚Öi dinamica teritoriului sub diverse aspecte; vor fi configurate sisteme de fundamentare tehnic─â a deciziei ╚Öi utilizarea observatorului ca un tablou de bord. Proiectarea cadrului de reglementare eficient în ini╚Ťierea ╚Öi proiectarea investi┼úiilor teritoriale: cadrul legal existent ╚Öi cel aflat în dezvoltare privind prioritizarea investi╚Ťiilor cu impact teritorial permit partenerilor conlucrarea rapid─â ╚Öi adaptarea în timp real la dinamicile diverselor schimb─âri în profil teritorial. Facilitarea cadrului de comunicare ╚Öi de lucru transparent ╚Öi egal pentru to╚Ťi actorii relevan╚Ťi în planificarea spa╚Ťial─â: structura Platformelor de cooperare ╚Öi metodologia de func╚Ťionare a acestora permit comunicarea rapid─â ╚Öi eficient─â între to╚Ťi partenerii, potrivit subiectelor de interes comun ╚Öi, ca urmare, eficien╚Ťa atingerii rezultatelor urm─ârite, conform schemei de mai jos.
Actualizat Marti, 20 Februarie 2018