In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ: Ordonanta a Guvernului pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. - S.A..

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 16.01.2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, la adresa de e-mail: transparenta@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372.114.569 in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Nota de fundamentare
Publicat Miercuri, 16 Ianuarie 2019