In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ: Hotarare a Guvernului privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei de stat romano-sarbe pentru pasageri si transportul de marfuri cu vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 tone, in regim de bac si pietonal, intre localita?ile Moldova Noua (Romania) si Golubac (Republica Serbia) si a punctului vamal.

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 06.02.2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, la adresa de e-mail: transparenta@mdrap.ro in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Nota de fundamentare Anexe
Publicat Miercuri, 6 Februarie 2019