AMENAJAREA TERITORIULUI

Carta Europeana a Amenajarii Teritoriului - CEMAT, Torremolinos, 1983 Schema de Dezvoltare a Spatiului Comunitar - UE, Postdam, mai 1999 Rezolutiile Conferintei Europene a Ministrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului - CEMAT, Hanovra, 7-8 septembrie 2000 Directivele si Recomandarile Consiliului Europei in domeniu (cooperare transfrontaliera, autonomie regionala, Conventia Europeana a Peisajului, Carta Europeana a Zonelor Rurale) Agenda Teritoriala Europeana, mai 2007 Conventia europeana a peisajului, octombrie 2000 versiunea in RO versiunea in FR Conventia Europeana a Peisajului (EN) Raportul Andria, martie 2007

DEZVOLTAREA DURABILA

Principiile directoare pentru o dezvoltare teritoriala durabila a continentului european - CEMAT, Hanovra, septembrie 2000 Programul de la Lille - UE, Marsilia, octombrie 2000 Concluziile Consiliului European de la Göteborg - UE, Göteborg, mai 2001 Declaratia Mileniului (ONU, New York, iunie 2001) Declaratia privind Dezvoltarea Durabila (ONU, Johannesburg, august 2002) Carta de la Leipzig privind dezvoltarea durabila a oraselor, 24-25 mai 2007 Declaratia de la Toledo privind dezvoltarea urbana, 22 iunie 2010  |  Toledo declaration on urban development, 22 June 2010 

DEZVOLTAREA SPATIALA

Recomandarea Comitetului de Ministri ai Statelor membre ale Consiliului Europei privind principiile diectoare pentru o dezvoltare spatiala durabila a continentului european (30 ianuarie 2002) varianta in lb. engleza Perspectiva europeana privind dezvoltarea spatiala - Potsdam, mai 1999 Conceptul national de dezvoltare spatiala, octombrie 2006

URBANISM

Rezolutia Parlamentului European nr. 2008/2130(INI) asupra dimensiunii urbane a politicii de coeziune accentueazã importanta prioritizãrii finantãrilor de proiecte ce vizeazã planurile de dezvoltare urbanã. De asemenea, luând în considerare dimensiunea urbanã a dezvoltãrii regionale, este accentuatã importanta evaluãrii impactului politicilor Uniunii Europene asupra situatiei economice si sociale, asupra domeniilor sãnãtãtii, protectiei mediului si a securitãtii în ariile urbane Declaratia ministrilor europeni responsabili cu dezvoltarea urbanã din cadrul reuniunii de la Marsilia 25 noiembrie 2008 Comisia Europeanã a lansat „Ghidul dimensiunii urbane în contextul politicilor comunitare”, instrument adresat actorilor implicati în domeniul dezvoltãrii urbane . Acesta identificã initiativele cu implicatii directe si indirecte asupra dezvoltãrii urbane si furnizeazã o imagine globalã a politicilor comunitare aferente perioadei 2007-2013. Versiunea electronicã a Ghidului – inclusiv numeroase documente specifice si hiperlink-uri sunt disponibile în limbile englezã, francezã si germanã, la: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/urban/index_en.htm Recomandarea Comitetului de Ministri ai Statelor membre ale Consiliului Europei privind principiile directoare pentru o dezvoltare spatialã durabilã a continentului european (CEMAT 2002) Declaratia de la Rio si Agenda 21 - ONU, Rio de Janeiro, iunie 1992

HABITAT

Declaratia de la Vancouver asupra Asezãrilor Umane Rezolutia Adunãrii Generale prin care se desemneazã prima zi de luni din luna octombrie ca Ziua mondialã a locuirii Agenda Habitat Declaratia de la Istanbul, ONU, Istanbul, iunie 1996 Declaratia ministrilor adoptatã în cadrul Reuniunii Ministeriale privind Asezãrile Umane, Geneva, septembrie 2000 Declaratia privind Orasele si Alte Asezãri Umane în Noul Mileniu Raportul „Locuinta si politica regionalã” - initiat de euro-deputatul italian Alfonso Andria, aprobat de Parlamentul European în 10 mai 2007 Declaratia ministrilor responsabili cu domeniul locuirii Marsilia, 24 noiembrie 2008
Actualizat Luni, 14 Martie 2011