Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor

 • ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor nr. 163/540/23/2009 (publicat: 14-04-2014)
 • ORDIN nr. 3466/2013 privind inventarierea cladirilor incalzite si/sau racite, detinute si ocupate de administratia publica centrala, si punerea inventarului la dispozitia publicului, precum si constituirea unor banci de date specifice privind eficienta energetica (publicat: 13-12-2013)
 • ORDIN nr. 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013 (publicat: 21-10-2013)
 • LEGE nr. 372/2005 REPUBLICATAprivind performanta energetica a cladirilor (publicat: 18-10-2013)
 • LEGE nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor (publicat: 23-05-2013)
 • LEGE nr. 372/13.12.2005 privind performanta energetica a cladirilor cu documentele subsecvente (publicat: 22-06-2010)
 • ORDIN nr. 691/08.10.2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor (publicat: 04-11-2010)
 • ORDIN nr. 1071/16.12.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor
  • Anexa nr. 1 - Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor
  • Anexa nr. 2 - Partea a IV-a - Model certificat de performanta energetica al apartamentului
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/23.12.2009 privind unele măsuri financiar-bugetare (publicat: 04-11-2010)
 • ORDIN nr. 1217/31.03.2010 privind completarea anexei nr. 4 Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor (publicat: 13-08-2010)

BUILD UP Skills România: Platforma şi foaia de parcurs pentru calificarea forţei de muncă necesare în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 (ROBUST) (publicat: 25-10-2012)


Programul pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, cu funcţiunea de asistenţă socială şi/sau ocrotirea sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale