programe social-culturale si sportive derulate de ministerul dezvoltarii regionale si Administratiei Publice

Politica Ministerului Dezvoltãrii Regionale ┼či Administratiei Publice în domeniul construc┼úiilor de interes public are ca obiectiv dezvoltarea mediului urban, rural ┼či mic urban din punct de vedere social cultural ┼či sportiv.

În acest scop se deruleazã prin Compania Na┼úionalã de Investi┼úii SA, unitate subordonatã ministerului, o serie de programe social-culturale ┼či sportive prezentate în subsec┼úiunile de mai jos.

 1. Programul “S─âli de sport”
 2. Programul “Bazine de înot”
 3. Programul “Patinoare artificiale”
 4. Programul prioritar na┼úional pentru a┼čez─âminte culturale

Sãli de sport

Programul construire s─âli de sport

Programul, început în 2002, vizeaz─â construirea de s─âli de sport, atât în mediul urban cât ┼či rural, în scopul garant─ârii accesului la facilit─â┼úile moderne de practicare a sporturilor, în conformitate cu normele ┼či standardele europene.

Prin acest program, au fost construite s─âli de sport cu o capacitate de 50 locuri. Ulterior, pentru a se putea r─âspunde necesit─â┼úilor diferite între mediul urban ┼či cel rural, începând cu anul 2005, au fost lansate 2 noi proiecte tip, cu urm─âtoarele caracteristici:

 • s─âli de sport cu o capacitate de 150 locuri;
 • s─âli de educatie fizic─â cu o capacitate de 50 de locuri.

Programul este reglementat prin Hot─ârârea de Guvern nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului S─âli de Sport prin Compania Na┼úional─â de Investi┼úii S.A.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul Companiei Naţionale de Investiţii S.A., www.cni.com.ro.

Consolidare si reabilitare Sãli de sport existente, construite înainte de anul 2000

Programul de reabilitare ┼či consolidare a s─âlilor de sport construite înainte de anul 2000 a demarat ca urmare a solicit─ârilor venite din partea autorit─â┼úilor publice locale, în anul 2005. Scopul programului îl constituie îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor pentru practicarea sportului în ┼čcoli precum ┼či asigurarea confortului termic optim necesar pentru practicarea activit─â┼úilor sportive.

Programul este reglementat prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului nr. 1007/27.06.2005 precum ┼či prin Hot─ârârea de Guvern nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului S─âli de Sport prin Compania Na┼úional─â de Investi┼úii S.A.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul Companiei Naţionale de Investiţii S.A., www.cni.com.ro.

Bazine de înot

Programul “Bazine de înot”

Obiectivul programului este reabilitarea bazinelor de înot existente, finalizarea structurilor începute ┼či construirea de bazine de înot. Se pot promova 3 tipuri de bazine:

 • Bazine olimpice
 • Bazine de polo
 • Bazine didactic-┼čcolare

Programul este reglementat prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului Bazine de înot realizat prin Compania Na┼úional─â de Investi┼úii C.N.I. - S.A. cu modificarile si completarile ulterioare ┼či prin HG nr. 414/2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru derularea Programului Bazine de înot realizat prin Compania Na┼úional─â de Investi┼úii C.N.I. - S.A. cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul Companiei Naţionale de Investiţii S.A., www.cni.com.ro.

Patinoare artificiale

Programul “Patinoare artificiale”

Obiectivul programului este construirea de patinoare artificiale noi, finalizarea structurilor începute si reabilitarea patinoarelor artificiale existente. Se promoveaz─â 3 tipuri de patinoare artificiale, respectiv:

 • patinoare artificiale pentru competitii interNa┼úionale, cu caracter multifunctional  cu un numãr minim de 5.000 locuri;
 • patinoare artificiale pentru competitii interne/interNa┼úionale cu cel mult 3500 locuri;
 • patinoare artificiale didactic-┼čcolare ┼či de agrement.

Programul este reglementat prin Ordinul Ministrului Dezvolt─ârii, Lucr─ârilor Publice ┼či Locuin┼úei nr. 1481/2008 privind aprobarea Programului Patinoare artificiale realizat prin Compania Na┼úional─â de Investi┼úii C.N.I. - S.A. ┼či prin Ordinul Ministrului Dezvolt─ârii, Lucr─ârilor Publice ┼či Locuin┼úei nr. 1553/2008  privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului Patinoare artificiale, realizat prin Compania Na┼úionala de Investi┼úii C.N.I. - S.A.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul Companiei Naţionale de Investiţii S.A., www.cni.com.ro.

Programul prioritar na┼úional pentru a┼čez─âminte culturale

Programul are 4 obiective:

a) finalizarea lucr─ârilor de construc┼úie ┼či dotarea a┼čez─âmintelor culturale din mediul rural ┼či mic urban
b) reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale ┼či dotarea a┼čez─âmintelor culturale din mediul mic urban
c) reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale ┼či dotarea a┼čez─âmintelor culturale din mediul rural
d) proiectarea, construirea ┼či dotarea de sedii pentru a┼čez─âminte culturale, din mediul rural ┼či mic urban, în localit─â┼úile unde nu exist─â asemenea institu┼úii

Programul este reglementat prin:

 • Ordonan┼úa de Urgen┼ú─â a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či desf─â┼čurarea activit─â┼úii a┼čez─âmintelor culturale cu modificarile ┼či complet─ârile ulterioare
 • Ordinul Ministrului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Turismului nr. 1328/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar na┼úional pentru construirea de sedii pentru a┼čez─âminte culturale în localit─â┼úile unde nu exist─â asemenea institu┼úii, precum ┼či pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea ┼či finalizarea lucr─ârilor de construc┼úie a a┼čez─âmintelor culturale de drept public, din mediul rural ┼či mic urban – obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale ┼či dotarea a┼čez─âmintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin CNI-SA.
 • Ordinul Ministrului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Turismului nr. 1327/2011 pentru modificarea ┼či completarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar na┼úional pentru construirea de sedii pentru a┼čez─âminte culturale în localit─â┼úile unde nu exist─â asemenea institu┼úii, precum ┼či pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea ┼či finalizarea lucr─ârilor de construc┼úie a a┼čez─âmintelor culturale de drept public, din mediul rural ┼či mic urban – obiectiv finalizarea lucr─ârilor de construc┼úie ┼či dotarea a┼čez─âmintelor culturale din mediul rural ┼či mic urban, realizat prin CNI-SA.

Programul se acceseaz─â în cadrul sesiunilor de depunere de dosare cu respectarea prevederilor din Ghidurile Operationale:

 • Ghid opera┼úional pentru realizarea obiectivului finalizarea luc─ârilor de construc┼úie ┼či dotarea a┼čez─âmintelor culturale din mediul rural ┼či mic urban - (Ordin nr. 1150/11.03.2011)
 • Ghid opera┼úional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale ┼či dotarea a┼čez─âmintelor culturale din mediul mic urban – (Ordin nr. 1151/11.03.2011)
 • Ghid opera┼úional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale ┼či dotarea a┼čez─âmintelor culturale din mediul rural- (Ordin nr. 1152/11.03.2011)
 • Ghid opera┼úional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea ┼či dotarea de sedii pentru a┼čez─âminte culturale din mediul rural ┼či mic urban, în localit─â┼úile în care nu exist─â asemenea institu┼úii (Ordin nr. 1153/11.03.2011)

Sesiuni de depunere a proiectelor

Rezultatele evaluarii si selectiei proiectelor având ca obiectiv proiectarea si construirea de sedii pentru asezãminte culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - sesiunea 04.07.2007 - 04.08.2007:

Rezultatele evaluarii si selectiei proiectelor având ca obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezãmintelor culturale din mediul mic urban - sesiunea 04.07.2007 - 04.08.2007:

Rezultatele evaluarii si selectiei proiectelor având ca obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezãmintelor culturale din mediul mic urban ┼či rural - sesiunea 14.04.2011 – 15.06.2011:

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul Companiei Naţionale de Investiţii S.A., www.cni.com.ro.


Situatia decontarilor:

Actualizat Vineri, 20 Septembrie 2013