PROGRAMUL NAŢIONAL DE CONSTRUCŢII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A.
 

Obiective de investitii finalizate - decembrie 2018

Cadrul legislativ

ORDONAN┼óA GUVERNULUI nr. 25/2001 privind înfiin┼úarea Companiei Na┼úionale de Investi┼úii C.N.I. - S.A., cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare

Prezentarea general─â a programului

Compania Na┼úional─â de Investi┼úii CNI S.A. este persoan─â juridic─â român─â, care se organizeaz─â ┼či func┼úioneaz─â ca societate comercial─â pe ac┼úiuni potrivit  Ordonan┼úei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiin┼úarea Companiei Na┼úionale de Investi┼úii, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 117/2002 cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, a actului constitutiv propriu ┼či a Legii nr. 31/1990 privind societ─â┼úile comerciale, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

CNI S.A. are ca principal obiect de activitate executarea programelor de interes public sau social în domeniul construc┼úiilor, aprobate de c─âtre Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra┼úiei Publice.

Prin Programul Na╚Ťional de Construc╚Ťii de Interes Public sau Social, reglementat de Anexa 3 a Ordonan╚Ťei Guvernului nr 25/200, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, se urm─âre╚Öte realizarea de investi╚Ťii menite s─â asigure dezvoltarea economic─â ╚Öi social─â a ╚Ť─ârii prin crearea de noi locuri de munc─â, dezvoltarea economiei pe plan local ╚Öi îmbun─ât─â╚Ťirea condi╚Ťiilor de via╚Ť─â a cet─â╚Ťenilor.

În implementarea obiectivelor de investi╚Ťii se au în vedere solicit─ârile primite de la autorit─â╚Ťile publice locale ╚Öi de la al╚Ťi poten╚Ťiali beneficiari în vederea corel─ârii acestor investi╚Ťii cu necesit─â╚Ťile din teritoriu.

Principalele domenii în care CNI S.A. implementeaz─â investi╚Ťii:

 • Sport de mas─â sau de performan╚Ť─â (subprogramele s─âli de sport, bazine de înot ╚Öi complexuri sportive, patinoare)
 • Cultur─â ╚Öi înv─â╚Ť─âmânt (subprogramele a╚Öez─âminte culturale, institu╚Ťii de înv─â╚Ť─âmânt superior de stat, s─âli de cinema)
 • Social (subprogramele unit─â╚Ťi sanitare în mediul urban, lucr─âri în prim─â urgen╚Ť─â)
 • Justi╚Ťie (obiectivele realizate în baza celor dou─â memorandumuri încheiate între Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, Ministerul Public ╚Öi Ministerul Justi╚Ťiei, respectiv Serviciul Român de Informa╚Ťii)

Finan╚Ťarea programului

Sursele de finanţare pentru realizarea de către C.N.I. a Programului naţional de construcţii de interes public sau social se pot constitui din:

 • bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu aceast─â destina┼úie;
 • bugetul local al unit─â┼úilor administrativ-teritoriale beneficiare;
 • fonduri rambursabile contractate sau garantate în condi┼úiile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 109/2008, cu modific─ârile ulterioare;
 • veniturile proprii ale beneficiarilor institu┼úii publice finan┼úate integral din venituri proprii;
 • venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc┼úii, cu modific─ârile ulterioare;
 • dona┼úii ┼či sponsoriz─âri ale persoanelor fizice sau juridice, române sau str─âine;
 • alte surse legal constituite.

Pentru Subprogramul Lucr─âri în prim─â urgen┼ú─â finan┼úarea se realizeaz─â din venituri proprii ale Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc┼úii, cu modific─ârile ulterioare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceast─â destina┼úie în bugetul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, precum ┼či din alte surse de finan┼úare legal constituite.

În anul 2015, bugetul alocat de c─âtre MDRAP pentru programele C.N.I. este de 695,75 milioane lei.

Beneficiarii programului

Beneficiarii programului sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, precum ┼či autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale ┼či alte institu┼úii publice, inclusiv persoane fizice ┼či juridice, în cazul Subprogramului Lucr─âri în prim─â urgen┼ú─â.

Documente necesare înscrierii în program.

Prezentarea subprogramelor

Subprogramul S─âli de sport

Scopul programului este construirea de noi s─âli de sport pe lâng─â institu┼úiile de înv─â┼ú─âmânt de toate gradele, la orase ┼či la sate, în vederea asigur─ârii cadrului de desf─â┼čurare a activit─â┼úilor sportive în conditii optime de confort ┼či siguran┼ú─â.

În cadrul acestui program exist─â obiective care se realizeaz─â pe baza proiectelor pilot dar nu numai precum ╚Öi obiective care vizeaz─â reabilitarea ╚Öi modernizarea s─âlilor de sport deja existente pe raza localit─â╚Ťilor respective. Proiectele pilot la acest moment se refer─â la 3 tipuri de s─âli de sport:

 • sal─â de educa┼úie fizic─â
 • s─âli de sport ┼čcolare cu o capacitate de 100 de locuri pentru spectatori
 • s─âli de sport cu o capacitate de 180 de locuri pentru spectatori

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.


Sal─â Polivalent─â Craiova

Subprogramul Complexuri sportive

Prin acest program se urm─âre┼čte construirea de noi complexuri sportive, finalizarea structurilor începute precum ┼či reabilitarea celor existente cu rol în asigurarea infrastruturii necesare organiz─ârii de competi╚Ťii sportive de amploare (cupe ╚Öi campionate europene, evenimente FIFA etc.), competi╚Ťii ╚Öi evenimente care ar aduce un plus de valoare ╚Ť─ârii noastre atât din punct de vedere economic cât ╚Öi turistic.

Tot prin cadrul acestui subprogram urmează a fi realizate arenele sportive necesare derulării la București a Euro 2020.

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.

Subprogramul Bazine de înot

Obiectivul programului este construc┼úia de bazine de înot, finalizarea structurilor începute ┼či rebilitarea bazinelor de înot existente în vederea dezvolt─ârii infrastructurii sportive de acest gen care s─â permit─â dezvoltarea acestei discipline sportive la nivel na╚Ťional. Este cunoscut faptul c─â la momentul actual exist─â situa╚Ťii în care din lipsa unei infrastructuri adecvate exista sportivi de perfoarmn╚Ť─â care se antreneaz─â fie în piscine private de dimensiuni reduse fie pe saltele, a╚Öa cum este cazul disciplinei de s─ârituri.

În cadrul subprogramului sunt promovate 3 tipuri de bazine tip bazine olimpice, bazine de polo sau bazine didactic-┼čcolare (dedicate în special uzului didactic la nivel local, pe lang─â unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt) dar ╚Öi reabilitarea ╚Öi modernizarea de bazine de înot deja existente sau construc╚Ťia de complexuri olimpice de nata╚Ťie cum este cazul celui de la Otopeni, jud. Ilfov.

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.


Bazin de înot Steaua

Subprogramul Patinoare artificiale

Obiectivul programului este construirea de patinoare artificiale noi, finalizarea structurilor începute ┼či reabilitarea patinoarelor artificiale existente. În cadrul acestui subprogram pot fi promovate patinoare artificiale pentru competi┼úii interna┼úionale, cu caracter multifunc┼úional , patinoare artificiale pentru competi┼úii interne/interna┼úionale sau patinoare artificiale didactic-scolare ┼či de agrement. De asemenea se pot reabilita stucturi deja existente.

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.

Subprogramul A┼čez─âminte culturale

Scopul programului este cre┼čterea calit─â┼úii vie┼úii culturale în mediul mic urban prin extinderea ┼či sus┼úinerea infrastructurii culturale existente ┼či prin diversificarea ofertei culturale. De asemenea se urm─âre┼čte înt─ârirea rolului a┼čez─âmintelor culturale ┼či transformarea acestora în centre comunitare de acces la informa┼úie ┼či cultur─â ┼či de coeziune social─â, diversificarea ofertei culturale, cre┼čterea gradului de acces ┼či de participare a popula┼úiei rurale la via┼úa cultural─â.

În cadrul acestui program se reabiliteaz─â, modernizeaz─â ╚Öi doteaz─â centre culturale existente la nivelul autorit─â╚Ťilor locale atât din mediul rural cât ╚Öi din mediul urban. Totodat─â se realizeaz─â ╚Öi construc╚Ťii noi menite s─â deserveasc─â comunit─â╚Ťile locale ca loc de desf─â╚Öurare a manifest─ârilor artistice culturale la nivel local (exemple fiind centrele multifunc╚Ťionale pentru tineri aflate în acest moment în implementare).

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.

Subprogramul Unităţi sanitare din mediul urban

Scopul programului este sprijinirea sistemului sanitar românesc prin modernizarea ╚Öi reabilitarea unit─â╚Ťilor sanitare existente în mediul urban, fapt ce ar conduce la crearea de noi locuri de munc─â precum ╚Öi favorizarea p─âstr─ârii medicilor în ╚Ťar─â. De asemenea, se are în vedere îmbun─ât─â╚Ťirea condi╚Ťiilor de spitalizare, în special în provincie, în spitalele jude╚Ťene asigurând accesul pacien╚Ťilor în unit─â╚Ťi sanitare care s─â respecte normele de igien─â ╚Öi s─â fie conforme standardelor.

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.


Spital Abrud

Subprogramul Lucr─âri în prim─â urgen┼ú─â

Programul are ca scop executarea de lucr─âri în scopul prevenirii ╚Öi atenu─ârii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de p─âmânt, inunda╚Ťii, alunec─âri de teren, tas─âri ╚Öi/sau pr─âbu╚Öiri de teren.

Principalele lucr─âri executate în cadrul acestui subprogram vizeaz─â reabilitarea infrastructurii rutiere (drumuri, pode╚Ťe etc.) în special în cazul obiectivelor afectate de fenomene meteorologice deosebite precum inunda╚Ťiile dar ╚Öi consolidarea unor cl─âdiri sau obeictive de importan╚Ť─â afectate de cutremure sau alunec─âri de teren (amintim aici biserci, unit─â╚Ťi de înv─â╚Ť─âmânt, diguri, ziduri de sprijin etc.).

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice ┼či juridice.

Subprogramul Institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior de stat

În cadrul acestui subprogram se consolideaz─â, reabiliteaz─â sau modernizeaz─â sedii ale unor institu╚Ťii de înv─â╚Ť─âmânt superior de stat sau se construiesc obiective care s─â deserveasc─â unit─â╚Ťi de înv─â╚Ť─âmânt superior de stat cu scopul sus╚Ťinerii sistemului educa╚Ťional. Tot prin cadrul acestui subprogram se realizeaz─â ╚Öi c─âmine studen╚Ťe╚Öti în peste 30 de centre universitare, având în vedere lipsa de spa╚Ťii de cazare destinate studen╚Ťilor în cadrul campusurilor studen╚Ťe╚Öti.

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.

Subprogramul S─âli de cinema

În cadrul acestui subprogram se realizeaz─â reabilitarea ╚Öi modernizarea s─âlilor de cinema cu scopul revitaliz─ârii acestora, creând astfel posibilitatea accesului la cultur─â în mod facil, în special în ora╚Öe în care posibilit─â╚Ťile de petrecere a timpului liber sunt reduse. Astfel se vor creea alternative de petrecere a timpului liber în special pentru tineri.

Beneficiarii investi╚Ťiilor sunt statul, prin autorit─â┼úile administra┼úiei publice centrale, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, precum ┼či alte institu┼úii publice ┼či institu┼úii de interes public ┼či persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate public─â în condi┼úiile legii, precum ┼či alte entit─â┼úi ce func┼úioneaz─â în baza unor legi speciale.

Subprogramul Blocuri zone defavorizate

Programul urm─âre┼čte reabilitarea construc┼úiilor cu destina┼úia de locuin┼úe, multietajate, aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice ┼či care prezint─â degrad─âri grave la sistemul structural ┼či deficien┼úe majore la sistemul termo/hidroizolare.

Beneficiarii acestui program pot fi persoanele fizice sau juridice, care de┼úin în proprietate blocuri de locuin┼úe multietajate amplasate în localit─â┼úi din zone defavorizate, care prezint─â degrad─âri grave la sistemul structural ┼či deficien┼úe majore la sistemul de termo/hidroizolare.

Alte obiective

De asemenea, în cadrul Programului Na╚Ťional de Construc╚Ťii de Interes Public se pot realiza ╚Öi alte tipuri de obiective, care nu se încadreaz─â în vreunul din subprogramele enumerate anterior.

Aceste obiective se aprob─â prin ordin al ministrului dezvolt─ârii regional ╚Öi administra╚Ťiei publice, în condi╚Ťiile legii. Astfel, în aceast─â categorie se încadreaz─â obiectivele de inevesti╚Ťii realizate în baza celor dou─â memorandumuri încheiate între Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, Ministerul Public ╚Öi Ministerul Justi╚Ťiei, respectiv Serviciul Român de Informa╚Ťii ╚Öi care se refer─â la îmbun─ât─â╚Ťirea infrastructurii sediilor instan╚Ťelor în scopul cre─ârii condi╚Ťiilor optime de desf─â╚Öurare a actului de justi╚Ťie atât pentru cet─â╚Ťeni cât ╚Öi pentru personalul instan╚Ťelor.

Acestea sunt realizate în cadrul a 4 programe dup─â cum urmeaz─â:

 • Programul Na╚Ťional de consolidare a infrastructurii instan╚Ťelor de judecat─â aflate în municipiile re╚Öedin╚Ť─â de jude╚Ť
 • Cartierul pentru Justi╚Ťie
 • Programul Na╚Ťional de consolidare a infrastructurii sediilor de parchete aflate în municipiile re╚Öedin╚Ť─â de jude╚Ť
 • Programul de investi╚Ťii privind modernizarea infrastructurii imobiliare a Serviciului Român de Informa╚Ťii

De asemenea, tot în categoria alte tipuri de obiective realizate de c─âtre CNI se încadrez─â ╚Öi lucr─âri precum construirea de sedii sociale destinate îngrijirii persoanelor cu handicap sau persoanelor vârstnice sprijinind astfel strategiile de asisten╚Ť─â social─â la nivel local, construirea de campusuri ╚Öcolare, reabilitarea pie╚Ťelor agro-alimentare, reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cum este cazul Cazinoului din Constan╚Ťa.

Pentru mai multe detalii legate de înscrierea în cadrul programelor derulate de CNI, informa╚Ťii suplimentare se reg─âsesc în ghidul de depunere precum ╚Öi modelul de solicitare pentru înscrierea în program. Informa╚Ťii suplimentare legate de derularea programelor implementate de CNI se pot ob╚Ťine de pe site-ul CNI, www.cni.com.ro, de unde se pot desc─ârca de asemenea atât ghidul de depunere cât ╚Öi modelul de solicitare.

Informaţii suplimentare:
Pentru mai multe informa╚Ťii privind Programul na┼úional de construc┼úii de interes public sau social pute╚Ťi accesa www.cni.ro

Actualizat Joi, 6 Decembrie 2018