PROGRAMUL TERMOFICARE 2006-2020 - C─éLDUR─é ┼×I CONFORT, COMPONENTA DE REABILITARE A SISTEMELOR CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC─é


Programul ”Termoficare 2006 - 2020 caldura si confort” a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 462/2006, republicata in Monitorul Oficial nr. 556 din 23 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatile administratiei publice locale care detin in proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termica, pot beneficia de cofinantarea nerambursabila a proiectelor de investitii, daca indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul pentru implementarea programului, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene nr. 49/2018.

Programul este coordonat de o Comisie interministeriala, iar pentru implementarea acestuia a fost infiintata Unitatea de management al programului, care isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Cota de cofinantare de la bugetul de stat este de maximum 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar contributia de la bugetul local va fi de minim 30%

Scopul Programului ”Termoficare 2006-2020 caldura si confort” este de a asigura continuarea lucrarilor de modernizare a infrastructurii aferente serviciului public de alimentare cu energie termica a localitatilor si imbunatatirea eficientei energetice.

Actiunile vor viza, in principal, eficientizarea sistemelor centralizate de producere, transport si distributie a energiei termice, prin retehnologizarea si modernizarea surselor de producere-centrale termice sau de cogenerare, punctelor/statiilor termice si a retelelor de transport si distributie a energiei termice.

Prin realizarea lucrarilor de modernizare derulate prin Programul ”Termoficare 2006 -  2020 caldura si confort”, se urmareste atingerea urmatoarele obiective:

  • reducerea semnificativa a costurilor cu energia termicăÄ pentru incalzire si prepararea apei calde de consum pentru toti consumatorii racordati la sistemele de alimentare centralizata cu energie termica, prin cresterea eficientei acestor sisteme si imbunăÄtăÄtirea calităÄtii serviciului;
  • reducerea consumului de resurse energetice primare cu cel putin 1 milion Gcal/an (aproximativ 100000 tep/an), fata de consumul de resurse energetice primare utilizate pentru asigurarea energiei termice pentru populatie in anul 2004;
  • obtinerea unor randamente energetice anuale al unităÄtilor de productie a agentului termic de cel putin 80% si de cel putin 70% la unitatile ce vor folosi biomasa, corelat cu prevederile HG 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de energie termica utila;
  • reducerea pierderilor tehnologice in retelele de transport al agentului termic primar si in retelele de distributie pana la valoarea de maxim 15 %;
  • valorificarea pe plan local a potentialului de resurse regenerabile pentru acoperirea cererii de energie termica pentru populatie si inlocuirea sau reducerea combustibililor scumpi sau deficitari;
  • reducerea atat a emisiilor poluante in spatiul urban locuibil generate de utilizarea surselor individuale si locale de energie termica cit si a poluarii globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Rezultate obtinute in perioada 2008-2017 au fost finantate 163 obiective de investitii promovate de 47 unitati administrativ-teritoriale suma utilizata de la bugetul de stat fiind de 391,61 milioane lei. 

Eficienta energetica obtinuta ca urmare a  punerii in functiune a obiectivelor de investitii promovate de cele 47 u.a.t.-uri beneficiare ale programului, in perioada 2008-2017, este de 29.853 tep/an.

In anul 2017, in cadrul programului, au fost finantate un numar de 16 obiective de investitii promovate de 12 unitati administrativ-teritoriale. Au fost finalizate lucrarile la 5 obiective pentru care s-au raportat economii de combustibil de 313,55 tcc (219 tep).

In anul 2018, suma aprobata prin legea bugetului de stat pentru implementarea programului este de 100 milioane lei, diminuata la rectificarea bugetara la 63.000.000 lei, din care a fost repartizata suma de 62.947.299 lei unui numar de 16 unitati administrativ-teritoriale.

Lucrarile efectuate au contribuit la cresterea eficientei energetice (prin eficientizarea sistemelor centralizate de producere, transport si distributie a energiei termice), dezvoltarea pietei de energie termica, eficientizarea productiei de energie termica in cogenerare si promovarea resurselor energetice regenerabile.

Actualizat Miercuri, 5 Decembrie 2018