Lista repartizarilor de microbuze catre unitatile administrativ-teritoriale (publicat 03-09-2015)

În conformitate cu Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr.115/2011 cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, a fost instituit cadrul legal la nivelul României pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei privind calendarul, administrarea ┼či alte aspecte ale licit─ârii certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser─â în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de ser─â în cadrul Comunit─â┼úii ┼či autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finan┼úelor Publice (MFP), s─â scoat─â la licita┼úie, prin platforma comun─â de licita┼úie, certificatele de emisii de gaze cu efect de ser─â atribuite României la nivelul Uniunii Europene.

Programul în ansamblu, a început în 2013, cu achizi╚Ťionarea a 600 microbuze tip 16+1 locuri, achizi╚Ťionate în baza fondurilor alocate prin OUG 12/04.07.2013, din care 100 dintre acestea au fost donate elevilor din Republica Moldova.

Prin Ordonan╚Ťa de Urgen╚Ť─â nr.17/2014 a fost a fost aprobat─â alocarea finan╚Ť─ârii în vederea achizi╚Ťion─ârii în condi┼úiile legii a unor microbuze, pentru urm─âtoarele ministere dup─â cum urmeaz─â:

 • MDRAP pentru transportul elevilor din mediul rural în vederea asigur─ârii transportului ┼čcolar pentru elevii din comunit─â┼úile rurale îndep─ârtate de unit─â┼úile ┼čcolare la care sunt aronda┼úi, un num─âr de:
  • 300 microbuze, tip 16+1 locuri;
  • 100 microbuze, tip 28+2 locuri;
  • pentru dotarea unit─â┼úilor administrativ teritoriale în vederea asigur─ârii mijloacelor de transport unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt preuniversitar care au în structur─â ┼či sec┼úii de club sportiv ┼čcolar, necesare deplas─ârilor sportivilor ┼či colectivelor tehnice aferente la competi┼úiile sportive interne si interna┼úionale cu un nr. de 65 buc─â┼úi – 16+1 locuri.
 • Ministerului Tineretului si Sportului (MTS) - în vederea achizi╚Ťion─ârii în condi┼úiile legii a unor microbuze ┼či autocare, dup─â cum urmeaz─â:
  • 100 de microbuze sau autocare: 53 buc─â┼úi tip  16+1 locuri;
  • 30 buc─â┼úi  tip 8+1 locuri,
  • 14 buc─â┼úi tip 28+2 locuri,
  • 3 buc─â┼úi – 58 + 2 locuri în vederea asigur─ârii mijloacelor de transport unit─â┼úilor aflate în subordinea acestuia, necesare deplas─ârilor sportivilor ┼či colectivelor tehnice aferente la competi┼úiile sportive interne si interna┼úionale.
 • MEN în vederea achizi╚Ťion─ârii în condi┼úiile legii a unor microbuze, dup─â cum urmeaz─â:
  • 68 de microbuze tip 16+1 locuri ┼či cu
  • 26 microbuze tip 28+2 locuri, în vederea asigur─ârii mijloacelor de transport pentru cluburile sportive ┼čcolare ┼či pentru cluburile sportive studen┼úe┼čti aflate în subordinea/coordonarea a Ministerului Educa┼úiei Na┼úionale, confrom Hot─ârârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Educa┼úiei Na┼úionale, necesare deplas─ârilor sportivilor ┼či colectivelor tehnice aferente la competi┼úiile sportive universitare interne si interna┼úionale;

Achizi┼úionarea acestor mijloace de transport a fost efectuat─â prin procedur─â de achizi╚Ťie conform OUG 34/2006 cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare organizat─â de c─âtre MDRAP, în calitate de lider de asociere, prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat MDRAP, MEN ╚Öi MTS.

Totodat─â, prin Ordonan╚Ťa de Urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 58/2014 s-a precizat faptul c─â ”având în vedere nevoia la nivelul unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale de autovehicule pentru asigurarea transportului elevilor din mediul rural ╚Öi din satele apar╚Ťin─âtoare ora╚Öelor, luând în considerare apropierea anotimpului rece ╚Öi distan╚Ťele mari care sunt parcurse în prezent de elevi pe jos sau cu alte mijloace de transport, pentru a asigura accesul echitabil la educa╚Ťie”, s-a impus luarea unor m─âsuri prin achizi╚Ťionarea de c─âtre MDRAP a unui num─âr de 1002 autovehicule pentru transportul elevilor, din care:

 • 1.000 de vehicule tip microbuze cu 16+1 locuri;
 • 2 vehicule tip autobuz/autocar (clasa III) cu capacitate de transport de minim 50 de locuri pentru centrele ╚Öcolare de educa╚Ťie incluziv─â din Ora╚Öul Dumbr─âveni ╚Öi comuna Turnu Ro╚Öu, jude╚Ťul Sibiu.

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1)–(2) ╚Öi (3) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor m─âsuri financiare ┼či pentru modificarea ┼či completarea unor acte normative precum ╚Öi a art. VI din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor m─âsuri financiare ┼či pentru modificarea ┼či completarea unor acte normative, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene  a achizi╚Ťionat în vederea don─ârii un num─âr de 95 microbuze tip 16+1 locuri pe scaune ╚Öi a 1 microbuz destinat transportului persoanelor cu mobilitate redus─â ╚Öi echipat pentru un num─âr de 2 locuri speciale – fotolii (scaune) rulante, necesare transportului elevilor din unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt de stat din Republica Moldova în baza contractelor de furnizare nr. 179/14.11.2016 ╚Öi 185/16.11.2016. Aceste mijloace de transport au fost achizi╚Ťionate prin procedur─â de achizi╚Ťie public─â conform legii 98/2016 privind achizi┼úiile publice ╚Öi în conformitate cu  prevederile Hot─ârârii de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi┼úie public─â/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi┼úiile publice ╚Öi repartizate în baza OMDRAPFE/OMEN302/3224/2017 conform adresei Ministerului Educa╚Ťiei al Rep. Moldova nr. 29.03.2017 înso╚Ťit─â de anexa cu lista beneficiarilor finali, ata╚Öat─â.

NOT─é: În prezent nu existr─â fonduri alocate pentru achizi╚Ťie de microbuze.