Proiect
Coordonarea ┼či selec┼úia eficient─â ┼či transparent─â
a proiectelor de infrastructur─â finan┼úate din instrumente structurale ┼či de la bugetul de stat
pentru perioada 2014-2020, cod SMIS 48659


Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice a derulat în perioada aprilie 2014 – decembrie 2015 (21 luni) proiectul „Coordonarea ┼či selec┼úia eficient─â ┼či transparent─â a proiectelor de infrastructur─â finan┼úate din instrumente structurale ┼či de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020”, cod SMIS 48659, finan┼úat prin Programul Opera┼úional Asisten┼ú─â Tehnic─â 2007 - 2013.

Obiectiv specific 
Asisten╚Ťa ╚Öi instrumentele adecvate necesare Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice în procesul de coordonare ╚Öi implementare a proiectelor de infrastructur─â finan╚Ťate din programe europene ╚Öi programe guvernamentale, cu scopul de a implementa eficient ╚Öi eficace instrumentele structurale ╚Öi de a contribui la preg─âtirea pentru urm─âtoarea perioad─â de programare 2014-2020.

Scopul proiectului

Analiza modului în care investi┼úiile finan╚Ťate prin fonduri de la bugetul de stat, derulate de c─âtre Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice pot fi complementare ╚Öi mai bine corelate cu investi┼úiile finan╚Ťate din fonduri europene (prin intermediul diferitelor programe opera┼úionale) ┼či cu investi┼úiile finan╚Ťate de la bugetul de stat de c─âtre alte ministere ┼či agen┼úii na┼úionale, pentru a încuraja sinergii, un impact mai mare al tuturor investi┼úiilor ┼či o dezvoltare durabil─â a României.

Proiectul a fost cofinan┼úat din Fondul European de Dezvoltare Regional─â prin Programul Opera┼úional Asisten╚Ť─â Tehnic─â 2007 - 2013.

Valoarea total─â eligibil─â a proiectului - 15.090.051,75 lei, din care:

 • 12.826.543,99 lei – valoare eligibil─â nerambursabil─â din Fondul European de Dezvoltare Regional─â;
 • 2.263.507,76 lei – cofinan┼úarea eligibil─â a beneficiarului.

Grupul ┼úint─â al proiectului a fost reprezentat de autorit─â┼úile locale (prim─ârii ┼či consilii jude┼úene), Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe, Compania Na┼úional─â de Investi┼úii, din func┼úionari publici din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice. De asemenea, comunit─â┼úile de la nivel local, inclusiv grupurile marginalizate, care vor fi beneficiarii finali ai investi┼úiilor recomandate, vor avea asigurat un acces mai bun la oportunit─â┼úi în cadrul procesului general de dezvoltare durabil─â a României.

Implementarea activit─â╚Ťilor proiectului s-a realizeazat cu sprijinul B─âncii Mondiale în cadrul Acordului de prest─âri servicii de consultan┼ú─â privind Armonizarea investi╚Ťiilor de la bugetul de stat cu cele finan╚Ťate din fonduri UE între Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice ┼či Banca Interna╚Ťional─â pentru Reconstruc┼úie ╚Öi Dezvoltare.  

Principalele activit─â┼úi ale proiectului au fost structurate în cadrul urm─âtoarelor componente:

 • Corelarea strategiilor na┼úionale de investi┼úii (sprijinirea procesului de corelare între strategiile na┼úionale de investi┼úii în infrastructur─â public─â în vederea prioritiz─ârii investi┼úiilor din surse de finan╚Ťare existente ╚Öi furnizarea de asisten┼ú─â în procesul de identificare ┼či prioritizare a viitoarelor investi┼úii finan┼úate prin MDRAP, în vederea dezvolt─ârii sustenabile a regiunilor României ╚Öi pentru a r─âspunde eficient problemelor întâmpinate de comunit─â┼úile/localit─â┼úile defavorizate).
 • Criterii de prioritizare a proiectelor
  Elaborarea unor criterii pentru prioritizarea proiectelor, cu scopul de a încuraja investi┼úii complementare pliate pe investi┼úii din fonduri UE ┼či de la bugetul de stat, investi┼úii care s─â r─âspund─â cu prec─âdere problemelor întâmpinate de comunit─â┼úi s─ârace ┼či marginalizate ┼či investi┼úii cu un impact local ┼či regional cât mai important).
 • Tehnologii inovatoare pentru investi╚Ťi
  Atunci când este promovat un proiect de investi┼úii pentru dezvoltarea infrastructurii locale, trebuie avut în vedere întregul ciclu de via┼ú─â (life-cycle) al obiectului investi┼úiei. În sprijinul dezvolt─ârii unei infrastructuri locale durabile se pot utiliza tehnologii inovatoare care pot amplifica durata de via┼ú─â ┼či calitatea unui produs ┼či care pot sc─âdea costurile totale pe întreaga durat─â de via┼ú─â a proiectului.
 • Politica de locuire ┼či infrastructur─â social─â (sprijinirea procesului de elaborare ┼či revizuire a strategiilor, planurilor ┼či investi┼úiilor în domeniul social care stau la baza acces─ârii instrumentelor structurale. Aceast─â component─â are în vedere politica de locuire ┼či de dezvoltare a infrastructurii sociale pentru persoanele defavorizate, incluzând m─âsuri anti-discriminatorii în reparti┼úia fondurilor destinate acestor investi┼úii).

Proiectul a vizat ob╚Ťinerea urm─âtoarelor rezultate principale:

 • RAPOARTE BANCA MONDIALA (publicat 31-03-2016)
 • raport privind corelarea strategiilor na┼úionale de dezvoltare a infrastructurii în vederea stabilirii priorit─â╚Ťilor investi╚Ťiilor din fonduri publice ╚Öi instrumente structurale.
 • raport privind modul de selec┼úie a proiectelor bugetate de la stat dup─â criterii de selec┼úie asem─ân─âtoare criteriilor utilizate pentru proiecte cu finan┼úare UE, formulând totodat─â recomand─âri cu privire la standarde ┼či proceduri similare pentru cele dou─â tipuri de surse de finan┼úare.
 • raport de consultan╚Ť─â ╚Öi asisten╚Ť─â tehnic─â privind analiza unui portofoliu de documenta┼úii tehnico-economice ierarhizate conform criteriilor de prioritizare ┼či identificarea celor care pot fi finan╚Ťate prin intermediul fondurilor structurale ╚Öi al fondurilor de la bugetul de stat, inclusiv întocmirea unei liste de proiecte poten╚Ťial a fi finan┼úate cu fonduri UE.
 • raport care s─â con┼úin─â criteriile de prioritizare a investi╚Ťiilor pentru dezvoltarea infrastructurii locale, bazate pe termene realiste de implementare, în conformitate cu planurile de dezvoltare regional─â, criterii care s─â asigure dezvoltarea durabil─â a României.
 • raport privind identificarea tehnologiilor ┼či standardelor moderne fezabile din punct de vedere tehnico-economic, care pot ajuta la elaborarea unor proiecte de infrastructur─â de mai bun─â calitate, cu o durat─â de via┼ú─â mai lung─â si cu costuri mult mai reduse fa╚Ť─â de solu╚Ťiile clasice, în urma unei analize comparative între tehnologiile folosite în România fa┼ú─â de cele din alte ┼ú─âri.
 • raport de fundamentare a strategie locuirii în România care s─â prevad─â dezvoltarea unor proiecte integrate eligibile pentru finan┼úare în perioada de programare 2014-2020, cu recomand─âri privind modalit─â┼úile de implicare a comunit─â┼úilor marginalizate în definirea priorit─â┼úilor.
 • raport privind modul în care construc┼úia de locuin┼úe ┼či infrastructur─â social─â pot s─â completeze ┼či s─â sus┼úin─â investi┼úiile f─âcute cu fonduri UE.
 • raport de consultan╚Ť─â ╚Öi asisten╚Ť─â tehnic─â în procesul de analiz─â ┼či selec┼úie a documenta╚Ťiilor tehnice finan╚Ťate de MDRAP pentru dezvoltarea infrastructurii sociale ╚Öi întocmirea unei liste de proiecte de infrastructur─â social─â, finan╚Ťabile în perioada 2014-2020.

EVENIMENTE 

 • Conferin╚Ťa „Fundamentarea politicilor publice de investi┼úii în contextul moderniz─ârii administra┼úiei publice, Conferin┼úa de final a proiectului „Coordonarea ┼či selec┼úia eficient─â ┼či transparent─â a proiectelor de infrastructur─â finan┼úate din instrumente structurale ┼či de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020”, 16 decembrie 2015, Bucure╚Öti, Radisson Blu Hotel – Sala Atlas I, Calea Victoriei nr. 63 – 81, 10:00 – 16:30
  AGENDA CONFERIN╚ÜEI 
 • Conferin╚Ťa “Coordonare pentru investi┼úii eficiente în infrastructur─â”, 27 noiembrie 2015, ora 9:30 - 13:30, JW Marriott Bucharest Grand Hotel – Sala A – B – Grand Ballroom, Calea 13 Septembrie nr. 90.
 • Reuniunea de lucru “Aspecte practice privind implementarea Programului Na╚Ťional de Dezvoltare Local─â” dedicat─â poten┼úialilor beneficiari ┼či beneficiarilor Programului Na┼úional de Dezvoltare Local─â, 27 noiembrie 2015, ora 13:30 - 15:30, JW Marriott Bucharest Grand Hotel – Sala A – B – Grand Ballroom, Calea 13 Septembrie nr. 90.

REZULTATE

Banca Mondial─â a realizat 3 ghiduri de investi╚Ťii privind drumurile jude╚Ťene, drumurile comunale ╚Öi infrastructura social─â ╚Öi infrastructura de ap─â canal, instrumente unice la nivel european, care pot fi utilizate de c─âtre autorit─â╚Ťile publice jude╚Ťene ╚Öi locale pentru luarea unor decizii mai bune ╚Öi pentru ghidarea unui pachet de investi╚Ťii la nivel jude╚Ťean/local.

 • Ghidul de Investi╚Ťii pentru Drumuri Jude╚Ťene permite unui consiliu jude╚Ťean s─â î╚Öi fac─â un plan de investi╚Ťii pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor jude╚Ťene pe care le administreaz─â. Ghidul nu este gândit într-un mod normativ.Acest ghid ofer─â, pe de o parte, un estimativ privind bugetul care ar putea fi alocat de fiecare consiliu jude╚Ťean, iar pe de alt─â parte, ofer─â o serie de criterii obiective (datele pe trafic, popula╚Ťia deservit─â pe kilometru, conexiunea la oportunit─â╚Ťi sau conexiunea la infrastructur─â major─â) pentru a prioritiza investi╚Ťiile pentru drumuri jude╚Ťene. În m─âsura în care planul de investi╚Ťii al consiliului jude╚Ťean pe 2014-2023 se afl─â sub valoarea propus─â în acest ghid, autorit─â╚Ťile pot fi folosi ghidul pentru a identifica poten╚Ťiale alte proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de drumuri jude╚Ťene.
 • Ghidul de Investi╚Ťii pe Drumuri Comunale ╚Öi Infrastructur─â Social─â se adreseaz─â în primul rând comunelor din România. Acest ghid poate fi utilizat de c─âtre autorit─â╚Ťile locale în procesul de identificare a unui pachet integrat de investi╚Ťii pe anumite domenii. De exemplu, un primar ar putea descoperi c─â pentru comuna sa sunt prioritare investi╚Ťiile în infrastructura de s─ân─âtate iar investi╚Ťiile în infrastructur─â educa╚Ťional─â au o prioritate mai sc─âzut─â – pe fondul, de exemplu, a unei îmb─âtrâniri a popula╚Ťiei în comun─â. Aceasta nu presupune c─â e obligatorie o astfel de op╚Ťiune. Ghidul este gândit ca un instrument care poate ajuta la luarea decizilor, nu ca un instrument normativ.
 • Ghidul de Investi╚Ťii pe Infrastructura de Ap─â-Canal se adreseaz─â tuturor actorilor care fac investi╚Ťii în acest tip de infrastructur─â – companiile regionale de ap─â, consiliile jude╚Ťene, autorit─â╚Ťile publice locale, companiile private ┼či al┼úi actori relevan┼úi/implica┼úi în derularea programelor de investi╚Ťie na╚Ťionale. Sectorul ap─â-canal este foarte complex ╚Öi identificarea unor proiecte prioritare este inerent dificil─â. Acest ghid permite îns─â o gândire mai eficient─â a acestui tip de investi╚Ťii. De exemplu, indic─â faptul c─â investi╚Ťiile în sisteme de tratare a apei uzate la nivelul unei simple localit─â╚Ťi sunt de multe ori ine-ficiente – ele ar trebui gândite la nivel de aglomerare/cluster, iar aceste aglomer─âri/clustere pot de multe ori s─â acopere mai multe unit─â╚Ťi administrativ teritoriale.
Actualizat Luni, 11 Aprilie 2016