CADRUL LEGAL DE DERULARE A PROGRAMULUI

  • OUG. nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanÅ£are prin credite bancare cu garanÅ£ie guvernamentală;
  • H.G. nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG. nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanÅ£are prin credite bancare cu garanÅ£ie guvernamentală;

PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMULUI

a) Surse de finanÅ£are: credite bancare acordate de instituÅ£ii de credit, cu garanÅ£ie guvernamentală şi cu dobândă subvenÅ£ionată pentru executarea lucrărilor de intervenÅ£ie privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit, cu următoarele caracteristici ale creditului:

1. Perioada de creditare: max. 60 luni

2. Valoarea creditului: max. 90% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general, dar nu mai mult decat echivalentul in lei, inclusiv TVA:

  • 1.850 EUR/camera de locuit, pentru asociatiile de proprietari;
  • 7.400 EUR, pentru proprietari cladire tip locuinta unifamiliala.

3. Moneda creditului: LEI

4. Contributia proprie: min. 10% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general.

5. Dobanda: ROBOR 3 luni + 1.9 %. Dobanda va fi incasata de banca finanţatoare de la M.D.R.A.P.

6. Garantii: Garantie guvernamentala prin FNGCIMM, reprezentand 100% din valoarea creditului acordat.

b) Scopul programului:

  • facilitarea accesului asociaÅ£iilor de proprietari şi a proprietarilor locuinÅ£elor unifamiliale-persoane fizice, la contractarea de credite bancare acordate de instituÅ£ii de credit cu garanÅ£ie guvernamentală şi cu dobândă subvenÅ£ionată, pentru executarea lucrărilor de intervenÅ£ie privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit, construite şi recepÅ£ionate până la sfârşitul anului 2000.
  • reducerea consumului de energie în clădirile de locuit, ca măsură de protecÅ£ie socială a populaÅ£iei, prin reducerea cheltuielilor cu întreÅ£inerea locuinÅ£elor ca urmare a eliminării subvenÅ£iei la energia termică şi a creşterii preÅ£ului combustibilului utilizat pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum
  • necesitatea diminuării efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a creşterii independenÅ£ei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, precum şi a ameliorării aspectului urbanistic al localităţilor;
  • degrevarea bugetului statului cu cheltuieli de tipul celor efectuate în temeiul unor programe naÅ£ionale privind creşterea performanÅ£ei energetice a blocurilor de locuinÅ£e în cazul blocurilor de locuinÅ£e ale căror asociaÅ£ii de proprietari pot susÅ£ine financiar executarea lucrărilor de reabilitare termică.   

IMPLEMENTARE PROGRAM 2010-2016

Buget total alocat programului 2010 - 2016: 847.000 lei

Decontare total 2010 - 2016: 365.730 lei

Număr total credite acordate 2010 - 2016: 17 credite

Implementare program 2016

Buget 2016 iniţial aprobat: 250.000 lei

Alocare finală 2016: 25.000 lei

Decontare total 2016: 12.169 lei

Număr credite cu dobânda subvenÅ£ionată prin program în 2016: total 14 credite în continuare din anul 2014, pentru 13 blocuri de locuinÅ£e şi 1 locuinţă unifamilială.

PROGRAM 2017

Fondurile alocate Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanÅ£are prin credite bancare cu garanÅ£ie guvernamentală prin Legea bugetului de stat nr. 06/2017, pe anul 2017, sunt în valoare de 250.000 lei.
 

Actualizat Joi, 8 Iunie 2017