programul de reabilitare termica a blocurilor de locuinte

Programul este reglementat de OUG nr.18/2009, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare ┼či Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 aprobate prin OMDRL nr. 163/2009, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

CUI SE ADRESEAZA PROGRAMUL NAŢIONAL DE REABILITARE TERMICĂ?
Asocia┼úiilor de proprietari care doresc s─â creasc─â performan┼úa energetic─â a blocurilor de locuin┼úe construite pe baza unui proiect elaborat pân─â în anul 1990, indiferent de sistemul de încalzire al acestora.

CE PRESUPUNE REABILITAREA TERMIC─é?

 • lucr─âri de reabilitare termic─â a anvelopei: izolarea termic─â a pere┼úilor exteriori ai blocului, înlocuirea tâmpl─âriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuin┼úe, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea plan┼čeului peste ultimul nivel în cazul existen┼úei ┼čarpantei, închiderea balcoanelor ┼či/sau a logiilor cu tâmpl─ârie termoizolant─â, inclusiv izolarea termic─â a parape┼úilor, izolarea termic─â a plan┼čeului peste subsol;
 • lucr─âri de reabilitare termic─â a sistemului de înc─âlzire: repararea/refacerea instala┼úiei de distribu┼úie între punctul de racord ┼či plan┼čeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termic─â a acesteia, montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare, repararea/ înlocuirea cazanului ┼či/sau arz─âtorului din centrala termic─â de bloc/scar─â;
 • reabilitarea ┼či modernizarea instala┼úiei de distribu┼úie a agentului termic - înc─âlzire ┼či ap─â cald─â de consum, parte comun─â a cl─âdirii tip bloc de locuin┼úe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare ┼či izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de c─âldur─â ┼či mas─â ┼či al cre┼čterii eficien┼úei energetice;
 • lucr─âri de reabilitare termic─â a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • instalarea, dup─â caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de c─âldur─â ┼či/sau centrale termice pe biomas─â, inclusiv achizi┼úionarea acestora.

În func┼úie de rezultatele expertizei tehnice ┼či ale auditului energetic efectuat asupra blocului, la aceste lucr─âri se mai pot ad─âuga:

 • repararea elementelor de construc┼úie ale fa┼úadei care prezint─â poten┼úial pericol de desprindere ┼či /sau afecteaz─â func┼úionalitatea blocului de locuin┼úe
 • repararea acoperi┼čului tip teras─â/┼čarpant─â, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei / învelitoarei tip ┼čarpant─â
 • demontarea instala┼úiilor ┼či a echipamentelor montate aparent pe fa┼úadele / terasa blocului de locuin┼úe, precum ┼či remontarea acestora dup─â efectuarea lucr─ârilor de interven┼úie
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de interven┼úie
 • repararea / refacerea canalelor de ventila┼úie din apartamente în scopul men┼úinerii / realiz─ârii ventil─ârii naturale a spa┼úiilor ocupate
 • realizarea lucr─ârilor de rebran┼čare a blocului de locuin┼úe la sistemul centralizat de producere ┼či furnizare a energiei termice
 • montarea echipamentelor de m─âsurare individual─â a consumurilor de energie
 • repararea trotuarelor de protec┼úie, în scopul elimin─ârii infiltra┼úiilor la infrastructura blocului de locuin┼úe
 • repararea / înlocuirea instala┼úiei de distribu┼úie a apei reci ┼či / sau a colectoarelor de canalizare menajer─â ┼či / sau pluvial─â din subsolul blocului de locuin┼úe pân─â la c─âminul de bran┼čament / de racord
 • montarea echipamentelor de m─âsurare individual─â a consumurilor de energie atât pentru înc─âlzire, cât ┼či pentru ap─â cald─â de consum.

CARE SUNT PRINCIPALELE OBIECTIVELE ALE PROGRAMULUI NAŢIONAL DE REABILITARE TERMICĂ?

 • Îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de igien─â ┼či confort termic;
 • Reducerea pierderilor de c─âldura ┼či a consumurilor energetice;
 • Reducerea costurilor de între┼úinere pentru înc─âlzire ┼či apa cald─â de consum;
 • Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul ┼či consumul de energie;
 • P─âstrarea valorii arhitecturale, ambientale ┼či de integrare cromatic─â în mediul urban.

DE CE S─é INVESTIM ÎN REABILITAREA TERMIC─é A LOCUIN┼óEI?
Exist─â foarte multe argumente care pledeaz─â pentru reabilitarea termic─â a blocului în care locui┼úi. Enumer─âm doar câteva dintre ele:

 • reducerea consumului de energie pentru înc─âlzirea blocurilor de locuin┼úe are ca efecte reducerea costurilor de între┼úinere cu înc─âlzirea;
 • diminuarea efectelor schimb─ârilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser─â;
 • cre┼čterea independen┼úei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru înc─âlzire, precum ┼či ameliorarea aspectului urbanistic al localit─â┼úilor.

CÂT COST─é REABILITAREA TERMIC─é
Asocia┼úia de locatari pl─âte┼čte 20% din costul total al lucr─ârilor de reabilitare. Restul de 80% este asigurat de la bugetul de stat ┼či cel local.
Procentul de 20% din totalul lucr─ârii de reabilitare se împarte între to┼úi proprietarii, fiec─âruia revenindu-i o cot─â parte în func┼úie de cota parte indiviz─â ce revine fiec─ârui proprietar.
În cazul în care asocia┼úia, unul sau mai mul┼úi proprietari nu î┼či pot achita partea ce le revine, prim─âria local─â poate prelua par┼úial sau integral costurile ┼či poate decide modul în care se va recupera ulterior suma de bani.
80% din costul reabilit─ârii termice este asigurat astfel:

 • 50% de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul na┼úional privind cre┼čterea performan┼úei energetice a blocurilor de locuin┼úe;
 • 30% de la bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul local privind cre┼čterea performan┼úei energetice a blocurilor de locuin┼úe.

CARE SUNT PRIORITĂŢILE LA FINANŢARE?
Finalizarea lucr─ârilor pentru cre┼čterea performan┼úei energetice la blocurile de locuin┼úe, începute în anii anteriori.
Demararea lucr─ârilor la noi obiective, dup─â înscrierea acestora în program.

CE ACTIVIT─é┼óI DESF─é┼×OAR─é MDRAPFE?

 • Analizeaz─â ╚Öi verific─â documenta╚Ťia DALI pentru fiecare obiectiv în parte.
 • Blocurile de locuin╚Ťe se cuprind în Programul na╚Ťional, la solicitarea UAT ╚Öi în limita fondurilor aprobate de la bugetul de stat cu aceast─â destina┼úie.
 • Fundamentarea anual─â a necesarului de fonduri de la bugetul de stat, întocmirea propunerii de ordin al ministrului pentru alocarea de fonduri ┼či includerea de noi obiective în program.
 • Verificarea deconturilor ┼či efectuarea pl─â┼úilor c─âtre UAT, pentru lucr─ârile de interven┼úie executate.
 • R─âspunsuri la adrese ┼či solicit─âri transmise de UAT-uri ┼či asocia┼úii de proprietari, peti┼úii ┼či interpel─âri.

Principalii pa┼či în cadrul procesului de reabilitare termic─â 


Anul 2017

 • ORDINUL MDRAPFE Nr. 7195 din 19.12.2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale, administra╚Ťiei publice ╚Öi fondurilor europene nr. 2822/2017 pentru aprobarea Programului na╚Ťional privind cre╚Öterea performan╚Ťei energetice a blocurilor de locuin╚Ťe, cu finan╚Ťare în anul 2017
 • ANEXA la OMDRAFE nr. 7195/19.12.2017
 • ORDINUL MDRAPFE Nr. 7067 din 07.12.2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale, administra╚Ťiei publice ╚Öi fondurilor europene nr. 2822/2017 pentru aprobarea Programului na╚Ťional privind cre╚Öterea performan╚Ťei energetice a blocurilor de locuin╚Ťe, cu finan╚Ťare în anul 2017
 • ANEXA nr. 1 la OMDRAPFE nr. 2822/2017
 • ORDINUL MDRAPFE nr. 6394/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale, administra╚Ťiei publice ╚Öi fondurilor europene nr. 2822/2017 pentru aprobarea Programului na╚Ťional privind cre╚Öterea performan╚Ťei energetice a blocurilor de locuin╚Ťe, cu finan╚Ťare în anul 2017
 • Anexa nr. 1 la OMDRAPFE nr. 2822/2017
 • ORDINUL MDRAPFE Nr. 2822 din 27.04.2017 pentru aprobarea Programului na┼úional privind cre┼čterea performan┼úei energetice a blocurilor de locuin┼úe, cu finan┼úare în anul 2017 - Anexele 1 si 2

Anul 2016

 • ORDINUL MDRAP nr. 2775 din 21.10.2016 si anexele sale privind modificarea ╚Öi completarea anexelor nr. 1 ╚Öi 2 la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului na╚Ťional privind cre╚Öterea performan╚Ťei energetice a blocurilor de locuin╚Ťe, cu finan╚Ťare în anul 2016
 • ORDINUL MDRAP nr. 292 din 08.03.2016 pentru aprobarea Programului na┼úional privind cre┼čterea performan┼úei energetice a blocurilor de locuin┼úe, cu finan┼úare în anul 2016 
 • Anexa nr.1 si Anexa nr.2 la ORDINUL MDRAP nr. 292 din 08.03.2016 pentru aprobarea Programului na┼úional privind cre┼čterea performan┼úei energetice a blocurilor de locuin┼úe, cu finan┼úare în anul 2016

Anul 2015

 • ORDINUL nr. 1.036 / 06.11.2015 privind modificarea anexelor nr. 1 ┼či 2 la Ordinul ministrului dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, nr. 951/2015 pentru aprobarea Programului na┼úional privind cre┼čterea performan┼úei energetice a blocurilor de locuin┼úe, cu finan┼úare în anul 2015
 • ANEXELE nr. 1 si 2 la Ordinul nr.1.036 / 6.11.2015 - Programul  na┼úional privind cre┼čterea performan┼úei energetice a blocurilor de locuin┼úe, derulat conform OUG nr. 18/2009, în anul 2015 
 • LEGE nr. 180 din 30 iunie 2015 pentru modificarea ┼či completarea OUG nr. 18/2009 privind cre┼čterea performan┼úei energetice a blocurilor de locuin┼úe
 • Ordinul nr. 951/14.05.2015 privind cre╚Öterea performan╚Ťei energetice a blocurilor de locuin╚Ťe cu finan╚Ťare în anul 2015

Anul 2014

 • Ordinul nr. 2194 / 06.11.2014 privind modificarea anexelor nr. 1 ┼či 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului na┼úional multianual privind cre┼čterea performan┼úei energetice a blocurilor de locuin┼úe, cu finan┼úare în anul 2014
Actualizat Luni, 15 Ianuarie 2018
Subsectiuni