PROGRAMUL DE CONSTRUCTII DE LOCUINTE PRIN CREDIT IPOTECAR

Informatii site ANL

Cadru legislativ:

  • Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile ulterioare
  • Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001 cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

Scop: Construirea de locuinte proprietate personalã cu finantare din credite ipotecare si realizarea unui fond locativ în proprietate privatã.

Obiective: Continuarea lucrãrilor de executie la obiectivele de investitii începute în anii anteriori si promovarea de investitii noi si începerea lucrãrilor de executie pentru acestea.

Prezentarea programului: În cadrul acestui program s-a urmãrit dezvoltarea de noi proiecte conform noilor prevederi legale, fãrã ca Agentia Nationalã pentru Locuinte sã mai fie avantajatã de asigurarea de surse de finantare de la bugetul de stat pentru subventii, permitând astfel crearea oricãrui tip de parteneriat în dezvoltarea de noi ansambluri rezidentiale.

Creditul ipotecar este acordat de institutii financiare agreate de Agentia Nationalã pentru Locuinte. Creditul ipotecar este garantat prin ipoteci pe teren si constructiile ridicate pe acesta ulterior constituirii ipotecii în limita unei valori stabilite a acestora si pe mãsura utilizãrii creditului. Pânã la rambursarea integralã a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi înstrãinate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Pentru constructia de locuinte suma creditului va fi pusã la dispozitia beneficiarului de credit în mod esalonat, plata fãcându-se direct cãtre constructor. Împrumutatul are obligatia sã încheie un contract de asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toatã durata creditului ipotecar. Cuantumul creditului care se acordã este conditionat de posibilitãtile de rambursare ale beneficiarului. Acordarea creditelor ipotecare pentru constructia de locuinte este conditionatã de posibilitatea beneficiarului de a acoperi în avans, din surse proprii, diferenta dintre costul integral al locuintei si cuantumul creditului care se poate acorda.

Pentru constructia de locuinte, Agentia Nationalã pentru Locuinte îsi constituie un portofoliu de terenuri prin solicitarea si preluarea acestora, conform legii, din patrimoniul public al statului sau al unitãtilor administrativ- teritoriale. În paralel cu verificarea solvabilitãtii financiare a solicitantilor care au optat pentru constructia de locuintelor proprietate personalã prin ANL, agentia organizeazã si desfãsoarã achizitia proiectãrii si executiei lucrãrilor si obtine autorizatia de construire. Dupã adjudecarea licitatiilor de achizitie a proiectãrii si a executiei lucrãrilor, odatã cu încheierea contractului între ANL si antreprenorul general, beneficiarii de credit pentru constructia de locuinte prin ANL sunt solicitati sã se prezinte pentru încheierea si semnarea: unui contract de mandatare a ANL pentru a-i reprezenta în derularea contractelor de construire a locuinte; contractului de construire a locuintei; contractului de creditare Construirea locuintelor, receptionarea acestora si predarea cãtre beneficiari este urmãritã si realizatã de ANL, împreunã cu beneficiarii locuintelor, conform clauzelor si împuternicirilor înscrise în contractul de mandat.

Autoritatea de implementare: Agentia Nationalã pentru Locuinte

Beneficiari: Beneficiarii de credite ipotecare

Surse de finantare: Din surse proprii ale beneficiarilor si credite ipotecare acordate de bãncile agreate de Agentia Nationalã pentru Locuinte.

Persoana de contact:
Zamfiroiu Florin, Consilier
e-mail: florin.zamfiroiu@mdrap.ro

Actualizat Joi, 21 August 2014