Programul de constructii de locuinte de necesitate derulat prin CNI

Cadru legislativ:

  • Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
  • OUG 51/2002
  • Legea 449/2002 pentru aprobarea OUG 51/2002
  • HG 849/2003
  • OUG 66/2004
  • Legea 487/2004 pentru aprobarea OUG 66/2004
  • OUG 100/2006- finalizare lucrãri la parter si mezanin bloc 108
  • HG 1760/2006- finalizare lucrãri la parter si mezanin bloc 107

Scop: Reducerea riscului seismic la clãdirile de locuit multietajate din municipiul Bucuresti care prezintã pericol public, prin asigurarea unor conditii de cazare a persoanelor evacuate din locuintele care urmeazã a fi consolidate.

Obiectiv: În cadrul acestui program se urmãreste finalizarea lucrãrilor la douã obiective de investitii, blocurile nr. 107 si nr. 108 din Piata Natiunilor Unite (Gemeni - 107 si 108, respectiv la un numãr de 128 apartamente).

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „CNI” SA.

Beneficiari: Statul român, prin Autoritatea Publicã Localã, populatia.

Surse de finantare: Surse de finantare conform Legii bugetului de stat pe anul 2007, nr 486/2006.

Duratã si etape de derulare: Lucrarile au fost finalizate.


Arhiva

Actualizat Miercuri, 7 Octombrie 2009