PROGRAMUL NATIONAL DE SPRIJINIRE A CONSTRUIRII DE LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALÃ, CONFORM OUG NR. 51/2006

Începând cu  data de 15 noiembrie 2011, în cadrul programului nu se mai acordă subvenții pentru cereri noi, ci doar pentru cererile de subvenţie depuse de beneficiari şi înregistrate la consiliile locale înainte de această dată. Programul a fost modificat în acest sens odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2011.

Cadru legislativ:

  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala aprobata prin Legea nr. 12/2007, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 351/2007 si O.U.G. nr.215/2008, aprobata prin Legea nr. 67/2009)
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG. nr. 51/2006 aprobate prin Ordinul comun MDLPL-MIRA nr. 166/216/2007, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul comun MDLPL-MIRA nr. 794/305/2007, Ordinul comun MDLPL-MIRA nr. 697/510/2008 si Ordinul comun MDRL-MAI nr. 140/27/2009)
  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

Scop: Dezvoltarea constructiei de locuinte, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat si crearea unui sistem de subventionare a costurilor de constructie a locuintelor, în vederea mentinerii unui raport rezonabil între acesta si veniturile populatiei.

Obiective: Dezvoltarea constructiei de locuinte, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat si crearea unui sistem de subventionare a costurilor de constructie a locuintelor, în vederea mentinerii unui raport rezonabil între acesta  si veniturile populatiei.

Prezentare program: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice deruleazã Programul national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personalã, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuintei construite, dar nu mai mult de 15.000 euro. Cererile de subventie sunt adresate consiliilor locale de cãtre solicitanti din raza administrativ-teritorialã în care sunt amplasate terenurile pentru constructiile de locuinte. Pentru determinarea cuantumului de subventie, consiliile locale au în vedere valoarea locuintei, stabilitã prin însumarea cheltuielilor prezentate în devizul general al constructiei. Propunerile anuale de subventii stabilite de cãtre autoritãtile publice locale se transmit Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice, în vederea  fundamentãrii proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în functiune locuintele beneficiarilor de subventie. Sumele reprezentând subventiile se alocã de la bugetul de stat, prin  bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice, la solicitarea fundamentatã a consiliilor locale.

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice.

Beneficiari: Persoanele fizice cu vârsta de pâna la 35 de ani interesate de construirea unei locuinte proprietate personala, care au încheiat un contract de construire a unei locuinte prin credit ipotecar cu agenti economici specializati în constructia de locuinte si/sau cu dezvoltatori de proiecte imobiliare

Surse de finantare: Conform Legii bugetului de stat

Actualizat Joi, 18 Iulie 2013