PROGRAMUL PRIVIND ASIGURAREA PRIMELOR DE STAT PENTRU ECONOMISIREA SI CREDITAREA ÎN SISTEM COLECTIV

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Cadru legislativ:

  • OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului cu modificarile si completarile ulterioare (Titlul II – Capitolul V);
  • Ordinul comun MDRL/MFP nr. 509/2471/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;
  • Legea nr. 164/2018 pentru modificarea si completarea OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;
  • Ordinul comun MDRAP/MFP nr. 1156/1697 din 2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 509/2471/2009.

Scop: Sprijinirea dezvoltãrii sistemului de finantare a locuintelor, prin intermediul bãncilor de economisire si creditare in sistem colectiv. 

Obiectiv: Crearea a noi mecanisme de finantare a sectorului imobiliar.

Prezentarea programului: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) deruleazã Programul de economisire si creditare in sistem colectiv, prin intermediul  celor douã case de economii pentru domeniul locativ - Raiffeisen Banca pentru Locuinte si B.C.R. Banca pentru Locuinte. La inceputul fiecãrui an, cele douã case de economii pentru domeniul locativ transmit MDRAP solicitarea de prima de stat pentru beneficiarii care au incheiat contracte de economisire - creditare in anul precedent. MDRAP verificã solicitãrile anuale transmise de cele douã case de economii pentru domeniul locativ, elaboreazã notele de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare, in vederea decontãrii si urmãreste aprobarea notelor de fundamentare si a incadrãrilor plãtilor in bugetul aprobat cu aceastã destinatie in bugetul MDRAP.

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice.

Beneficiari: Persoanele fizice cu cetãtenia romanã si cu domiciliul stabil in Romania, care incheie un contract de economisire si creditare cu una dintre cele douã case de economii.

Surse de finantare: Conform Legii bugetului de stat anual.

Nota in atentia persoanelor care au incheiat contracte de economisire – creditare cu BCR Banca pentru Locuinte SA si Raiffeisen Banca pentru Locuinte SA, conform OUG 99/2006 in anul 2015 au fost decontate fonduri de la bugetul de stat (in valoare de 179.775.000 lei) pentru plata primelor de stat aferente contractelor de economisire creditare incheiate cu beneficiarii, reprezentand aproximativ 82% din prima de stat aferenta anului 2014.

in perioada 20.07.2015 - 27.10.2015  auditorii Curtii de Conturi au efectuat actiuni de verificare la MDRAP cu tema „Controlul utilizarii subventiilor bugetare”, actiune derulata  in paralel si la BCR – Banca pentru Locuinte si Raiffeisen - Banca pentru Locuinte. Urmare a actiunii de verificare, Curtea de Conturi a constatat mai multe presupuse nereguli stipulate in Raportul de control, fata de care MDRAP a formulat o opinie divergenta in interpretarea prevederilor legale in vigoare, considerand ca a derulat programul cu respectarea legislatiei aplicabila acestuia.

Ulterior ministerul a formulat o actiune in instanta pentru solutionarea punctelor de vedere divergente dintre MDRAP si Curtea de Conturi, actiune care se afla in prezent in curs de judecata, recursul formulat de MDRAP urmand sa fie solutionat de inalta Curte de Casatie si Justitie. Dupa solutionarea definitiva a actiunii in instanta, in functie de masura dispusa de instanta de judecata, MDRAP va actiona in consecinta, in sensul virarii primelor de stat restante. Atat BCR Banca pentru Locuinte SA, cat si Raiffeisen Banca pentru Locuinte SA, au solicitat virarea primelor de stat, atat in 2016, cat si in anii urmatori, dar din motivele prezentate mai sus, la nivelul MDRAP s-a decis suspendarea virarii primelor de stat catre cele doua banci, pana la solutionarea definitiva a actiunii in instanta.

De asemenea, trebuie mentionat faptul ca, sub rezerva solutionarii favorabile a actiunii in instanta, primele de stat nevirate de MDRAP catre cele doua banci, pana la data cand se incheie relatiile contractuale ale clientilor cu bancile respective, si care se cuvin clientilor, vor fi transferate imediat ce vor fi receptionate de banci, in ultimele conturi curente indicate de catre clienti.

in ceea ce priveste prevederile Legii nr. 164/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, acestea nu se aplica retroactiv, ci doar viitoarelor contracte de economisire-creditare. Pentru contractele vechi, aflate in derulare, bancile pentru locuinte vor trata primele de stat pe baza vechii legislatii.”

 

Actualizat Luni, 11 Martie 2019