HABITAT - PREZENTAREA DOMENIULUI

Activitatea MDRAP în domeniul habitatului implica realizarea cadrului strategic, legislativ si metodologic coerent în vederea îmbunatatirea calitatii locuirii si asigurarii accesului la locuinte decente pentru toti locuitorii în toate localitatile Romaniei. Termenul de habitat, în contextul activitatilor de urbanism si dezvoltare locala, defineste cadrul si conditiile de viata ale unei populatii/comunitati în general, modul de structurare/organizare al asezarilor umane, precum si, mai ales în cazul oraselor, partea unui tesut construit special, destinat locuirii, asociat sau nu cu alte functii urbane. (Dictionnaire d’Urbanisme, II, 387-8). Termenului tehnic habitat (fr. habitat; engl. housing), îi corespunde în limba romana notiunea de locuire. Locuirea este un concept care, avand la baza locuinta, presupune un ansamblu complex de necesitati si activitati socio-economice legate direct sau indirect de locuinta, cum sunt : infrastructura (retele, drumuri), dotari urbane si servicii sociale (învatamant, sanatate, cultura, comert, transport, agrement), caracteristicile si calitatea locuintei (grad de dotare, structura si grad de ocupare, costuri de întretinere, vecinatati), mediu.

În vederea identificarii celor mai bune solutii privind accesul la locuinte adecvate si a promovarii dezvoltarii durabile a asezarilor umane, în contextul accelerarii urbanizarii în întreaga lume, problematica locuirii este un subiect de interes pentru institutiile si organizatiile europene si internationale (Comisia Economica pentru Europa a Natiunilor Unite UNECE - Geneva; Programul Natiunilor Unite pentru Asezari Umane  UN-HABITAT - Nairobi), precum si pentru reuniunile periodice ale ministrilor responsabili cu dezvoltarea urbana si locuirea la care Romania participa.

În domeniul Habitat, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice are urmatoarele atributii:

  • asigura Secretariatul Centrului National pentru Asezari Umane (CNAU-HABITAT) si  coordonarea realizarii Strategiei Nationale a Locuirii;
  • elaboreaza planul anual de actiuni al Centrului National pentru Asezari Umane (Habitat) si-l supune aprobarii acestuia, urmarind realizarea lui;
  • coordoneaza realizarea de metodologii, standarde si indicatori vizand calitatea locuirii;
  • elaboreaza sinteze de materiale documentare, traduceri de articole, pentru difuzarea în teritoriu;
  • organizeaza activitatea pentru constituirea fondului propriu de colectii si baze de date, inclusiv în sistem GIS;
  • initiaza proiecte de acte normative pentru transpunerea directivelor europene relevante din domeniul sau de activitate;
  • constituie si coordoneaza grupuri de lucru care sa coopteze alte institutii în procesul de transpunere a directivelor europene relevante din domeniul sau de activitate;
  • evalueaza impactul în Romania al actelor normative elaborate la nivel european asupra domeniului locuirii.
Actualizat Joi, 10 Ianuarie 2013