Dezvoltarea bibliotecii electronice EUKN

Statele partenere ale GECT EUKN au dezvoltat o biblioteca electronica extinsă, conĊ£inând documente de bună calitate care acoperă urmatoarele tematici din domeniul urbanismului:

  • Mediu înconjurător urban;
  • Locuire;
  • Infrastructură ĊŸi transport;
  • Economie: ocuparea forĊ£ei de muncă ĊŸi cunoaĊŸtere;
  • Integrare ĊŸi incluziune socială;
  • Prevenirea crimelor ĊŸi securitate;
  • CompetenĊ£e ĊŸi creĊŸterea capacităĊ£ii administrative

Biblioteca electronică, cea mai importantă resursă a platformei ĊŸi cel mai vizibil rezultat al acesteia, este accesibilă prin intermediul Portalului EUKN. Cele 10 website-uri naĊ£ionale ale statelor partenere pun la dispoziĊ£ia utilizatorilor documente naĊ£ionale organizate în patru secĊ£iuni: bune practici, cercetări, politici, reĊ£ele de cunoaĊŸtere.

Dezvoltarea reĊ£elei naĊ£ionale, activităĊ£i de informare, diseminare ĊŸi formare

Cele 10 Puncte Centrale NaĊ£ionale ale EUKN joacă un rol crucial în diseminarea cunoĊŸtinĊ£elor în domeniul urbanismului atât la nivel european cât ĊŸi la nivel naĊ£ional. Prin Punctele Centrale NaĊ£ionale, EUKN face disponibile tuturor profesioniĊŸtilor experienĊ£a si cunoĊŸtinĊ£ele naĊ£ionale, regionale ĊŸi locale în domeniul urbanismului. Pe de altă parte, Punctele Centrale NaĊ£ionale colectează de jos în sus informaĊ£ii - de exemplu informaĊ£ii la nivel local, regional ĊŸi naĊ£ional si le oferă specialiĊŸtilor precum si altor părĊ£i interesate la nivel european.

Modalitatea de stimulare a profesioniĊŸtilor din domeniul urbanismului în scopul obĊ£inerii de documente care pot fi publicate pe website- ul EUKN este o provocare  pentru fiecare Punct Central NaĊ£ional. Pentru o buna funcĊ£ionare a reĊ£elei se organizează activităĊ£i care să creeze o „comunitate  de practici”-  conferinĊ£e, workshop- uri pe diverse teme, cursuri de formare profesională, etc.

Pentru mai multe informaĊ£ii vizitaĊ£i pagina României de pe Portalul EUKN.

Actualizat Joi, 13 Decembrie 2012