Pe data de 6 octombrie 2011 Comisia Europeana a lansat spre dezbatere pachetul legislativ pentru viitoarea perioda de programare 2014 – 2020. Propunerile de regulamente vizeaza stimularea cresterii si a ocuparii fortei de munca în toata Europa, orientândinvestitiile UE catre obiectivele agendei europene pentru crestere economica si locuri de munca („Europa 2020”). Accentul pus pe un numar mai limitat de prioritati de investitii în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeana. În prezent au loc dezbateri intense la nivelul statelor membre în vederea adoptarii propunerilor pana la sfarsitul anului 2012, pentru a permite lansarea unei noi generatii de programe privind politica de coeziune în 2014.

Propunerile Comisiei Europene evidentiaza o mai mare importanta acordata dimensiunii teritoriale si urmaresc stimularea politicilor urbane integrate pentru a intensifica dezvoltarea urbana durabila în vederea consolidarii rolului oraselor în contextul politicii de coeziune. Sunt prezentate mai jos principalele propuneri în acest sens

 • Strategii integrate de investitii, având o abordare cu caracter strategic si holistic mai accentuat:
  Ca principiu de baza, Fondul european de dezvoltare regional (FEDR) ar trebui sa sprijine dezvoltarea urbanadurabila prin intermediul unor strategii integratecare abordeaza provocarile economice, climatice, sociale si de mediu din zonele urbane [articolul 7, alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR]. Acest principiu are dublu sens: resursele ar trebui concentrate într-un mod integrat pentru a viza zonele afectate de provocari urbane specifice si, în acelasi timp, proiectele cu finantare FEDR din zonele urbane ar trebui integrate în cadrul unor obiective mai largi ale programelor. Statele membre UE ar trebui sa caute sa utilizeze Fondul social european (FSE), în sinergie cu FEDR, pentru a sustine masuri în materie de ocupare a fortei de munca, educatie, incluziune sociala si capacitate institutionala, concepute si puse în aplicare în cadrul strategiilor integrate.
 • Rezervarea finantarii pentru dezvoltarea urbana durabila integrata
  Cel putin 5 % din resursele FEDR alocate fiecarui stat membru vor fi investite în actiuni integrate în favoarea dezvoltarii urbane durabile, puse în aplicare prin intermediul instrumentului de investitii teritoriale integrate (ITI) (a se vedea mai jos), iar gestionarea si punerea în aplicare a acestora vor fi delegate oraslor [a se vedea articolul 7 alineatul (2) din propunerea de regulament privind FEDR]. Forma ┼či intensitatea deleg─ârii gestion─ârii ora┼čelor pot varia în func┼úie de aranjamentele institu┼úionale
  ale fiec─ârui stat membru. Orasele care pun în aplicare actiuni integrate în favoarea dezvolt─ârii urbane durabile, cu gestionate delegata, ar trebui sa fie incluse într-o lista care sa însoteasca contractele de parteneriat [articolul 7 alineatul (2)] si programul operational [articolul 87 alineatul (2) litera (c)]. Aceste liste sunt orientative si ar putea fi modificate în cursul perioadei de programare.
 • Platforma de dezvoltare urbana
  În baza unei liste a ora┼čelor, elaborat─â de statele membre în cadrul contractului de parteneriat, Comisia va stabili o platform─â de dezvoltare urban─â, cuprinzând 300 de ora┼če din întreaga Europ─â, care va stimula un dialog la nivel european între ora┼če ┼či Comisie, orientat preponderent spre politic─â, în ceea ce prive┼čte dezvoltarea urban─â.
  Acesta nu este un instrument de finan┼úare, ci mai degrab─â un mecanism destinat cre┼čterii vizibilit─â┼úii contribu┼úiei ora┼čelor la strategia Europa 2020 în cadrul politicii de coeziune, facilit─ârii ac┼úiunilor integrate ┼či inovatoare pentru dezvoltarea urban─â durabil─â, precum ┼či valorific─ârii rezultatelor acestora (articolul 8 din propunerea de regulament privind FEDR).
 • Ac┼úiuni inovatoare în zonele urbane:
  În scopul încuraj─ârii solu┼úiilor noi ┼či inovatoare în materie de dezvoltare urban─â durabil─â, FEDR poate sprijini, la ini┼úiativa Comisiei, ac┼úiuni inovatoare în limita unui plafon de 0,2 % din contribu┼úia total─â a FEDR. Ac┼úiunile inovatoare în mediul urban vor consta în proiecte urbane pilot, proiecte demonstrative ┼či studii aferente de interes european. Sfera acestora poate include toate obiectivele tematice ┼či priorit─â┼úile de investi┼úii (articolul 9 din propunerea de regulament privind FEDR).
 • Un accent mai puternic pus pe dezvoltare urban─â la un nivel strategic:
  În baza orient─ârilor Cadrului strategic comun (CSC), contractele de parteneriat ar trebui s─â stabileasc─â modalit─â┼úile de a asigura o abordare integrat─â a utiliz─ârii fondurilor CSC pentru dezvoltarea durabil─â a zonelor urbane. Programele opera┼úionale ar trebui s─â stabileasc─â contribu┼úia la abordarea integrat─â
  a dezvolt─ârii teritoriale, inclusiv, dup─â caz, o abordare integrat─â a dezvolt─ârii zonelor urbane (articolele 11, 14 ┼či 87 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispozi┼úii comune privind fondurile CSC 2014-2020). De asemenea, este de a┼čteptat ca aceast─â abordare a dezvolt─ârii urbane s─â fie puternic legat─â de abordarea integrat─â care pune în discu┼úie nevoile specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de s─âr─âcie sau ale grupurilor ┼úint─â cele mai expuse riscului de discriminare sau excludere – astfel cum este stabilit în contractul de parteneriat ┼či în programele opera┼úionale.
 • Instrumente îmbun─ât─â┼úite pentru realizarea de ac┼úiuni integrate:
  Investi┼úiile teritoriale integrate (ITI) reprezint─â un nou mod de punere în aplicare ce ofer─â un pachet de finan┼úare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe de interven┼úii multidimensionale ┼či intersectoriale. ITI este un instrument ideal pentru sus┼úinerea ac┼úiunilor integrate în zonele urbane, întrucât acesta ofer─â posibilitatea combin─ârii finan┼ú─ârii în func┼úie de diferite obiective tematice, inclusiv combinarea finan┼ú─ârii provenind de la acele axe prioritare ┼či programe opera┼úionale sprijinite din FEDR, FSE ┼či Fondul de coeziune (CF) (articolul 99 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispozi┼úii comune privind fondurile CSC 2014-2020).
 • Oportunit─â┼úi sporite privind abordarea provoc─ârilor urbane vizate de priorit─â┼úile de investi┼úii:
  Patru dintre obiectivele tematice, care vor fi sprijinite din fondurile CSC în vederea contribuirii la strategia Europa 2020 pentru o cre┼čtere inteligent─â, durabil─â ┼či favorabil─â incluziunii, con┼úin priorit─â┼úi corespunz─âtoare de investi┼úii specifice zonelor urbane (enumerate la articolul 5 din propunerea de regulament privind FEDR). Este recomandat ca ora┼čele s─â combine ac┼úiunile sprijinite în cadrul priorit─â┼úilor sectoriale de investi┼úii specifice zonelor urbane (s─â promoveze strategii pentru emisii sc─âzute de dioxid de carbon în zonele urbane, s─â îmbun─ât─â┼úeasc─â mediul urban, s─â promoveze mobilitatea urban─â durabil─â, precum ┼či incluziunea social─â prin sprijinirea regener─ârii fizice ┼či economice a zonelor urbane defavorizate) ┼či s─â le încorporeze în strategia integrat─â de dezvoltare urban─â a ora┼čului în vederea punerii în aplicare
  a principiului dezvolt─ârii urbane integrate [articolul 7 alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR]. De asemenea, acestea pot combina ac┼úiunile respective cu alte ac┼úiuni sprijinite din FSE în cadrul priorit─â┼úilor sale de investi┼úii (enumerate la articolul 3 din propunerea de regulament privind FSE).
 • Instrumente financiare:
  Statele membre sunt încurajate s─â utilizeze în mod extensiv instrumentele financiare pentru sprijinirea dezvolt─ârii urbane durabile. Sfera instrumentelor financiare este extins─â ┼či include toate obiectivele tematice ┼či priorit─â┼úile de investi┼úii ┼či toate tipurile de beneficiari, proiecte ┼či activit─â┼úi (articolele 32-40 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispozi┼úii comune privind fondurile CSC 2014-2020).
 • Crearea de re┼úele:
  În cadrul obiectivului de cooperare teritoriala europeana (CTE), programul de schimburi si învatare destinat oraselor va continua sa le furnizeze acestora oportunitati de creare de retele în vederea partajarii si dezvoltarii de bune practici în materie de dezvoltare urbana (articolul 2 din propunerea de regulament privind CTE).
Publicat Joi, 12 Iulie 2012