În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru Programul de Cooperare Transnationalã Sud Estul Europei, care avut loc în perioada 10-11 martie 2009, la Viena, Austria, au fost selectate în vederea finantãrii douã proiecte la care Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei (MDRL) este partener: DATOURWAY - Transnational Strategy for Sustainable Rural and Tourism Development in the Danube Area   si  TICAD - Tisa Catchment Area Development.
 
Obiectivele proiectelor se încadreazã în obiectivul general al  Programului de Cooperare Transnationalã Sud-Estul Europei care vizeazã crearea de parteneriate transnationale, în domenii de importantã strategicã, în scopul îmbunãtãtirii procesului de integrare teritorialã, economicã si socialã si al sprijinirii coeziunii, stabilitãtii si competitivitãtii.

Ambele proiecte s-au încadrat pentru finantare în Axa 4: Dezvoltarea Sinergiilor transnationale ale zonelor cu potential- 4.2 Promovarea unei distributii echilibrate al zonelor cu potential de dezvoltare în ceea ce priveste accesibilitatea si atractivitatea acestora.

Proiectul DATOURWAY îsi propune sã aducã o contributie la dezvoltarea durabilã a regiunii Dunãrii prin sprijinirea dezvoltãrii turismului de-a lungul vãii Dunãrii, urmând a fi abordate cu prioritate zonele rurale. Proiectul are 16 parteneri din 7 tãri, iar  3 parteneri  sunt din România (MDRL, URBANPROIECT si  Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Turism). Valoarea totalã a proiectului este de: 2.771.450EUR. MDRL are alocat un buget de 173.800E.

Proiectul TICAD are ca obiectiv principal dezvoltarea integratã a teritoriului de aproximativ 158.000 kmp care reprezintã bazinul râului Tisa si va fi focalizat pe reducerea riscurilor naturale si antropice ce afecteazã mediul natural.  Proiectul are 16 parteneri din 5 tãri, din care 3 parteneri sunt din România: MDRL, URBANPROIECT si Universitatea Babes-Bolyai – Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca. Valoarea totalã a proiectului este de: 2.664.705EUR. MDRL are alocat un buget de 120.600E.

Pentru ambele proiecte Liderul de Proiect este VATI Organizatie neguvernamentalã pentru  Dezvoltare Regionalã si Planificare Urbanã, din Ungaria.
 
Persoane de contact:

Teofil Oliver GHERCA, sef serviciu, Directia Generalã Dezvoltare Teritorialã
Tel. 0372 114 524; Fax: 0372 114 587; Mobil 0752 196 153; E-mail teofil.gherca@mdrap.ro

Cristina DEDIU, Consilier pentru Afaceri Europene, Direcþia Generalã Dezvoltare Teritorialã, 
Telefon / fax: 0372 114 560; Mobil: 0752 196 215; E-mail: cristina.dediu@mdrap.ro

Actualizat Joi, 4 Martie 2010