Prezentare generala a domeniului

Ultimii ani au adus o dinamica semnificativa la nivelul Uniunii Europene într-un domeniu aflat înca în curs de consolidare: coeziunea teritoriala. Conform noului Tratat de la Lisabona, aflat în curs de ratificare de catre Statele Membre, coeziunea teritoriala a devenit cea de-a treia dimensiune a politicii de coeziune, pe lânga componenta sociala si cea economica.

Obiectivul atribuit coeziunii teritoriale adauga dimensiunea de proces politic trans-sectorial si trans-teritorial (trans-frontalier, trans-regional, etc.): acesta le permite factorilor de decizie sa priveasca teritoriul european dintr-o noua perspectiva – nu neaparat regionala sau nationala, ci la un nivel trans-frontalier integrat si macro-regional – care poate ajuta teritoriile sa îsi construiasca viitorul pe baza capitalului teritorial prin asigurarea celor mai performante oportunitati la diverse niveluri geografice.

Definitia conceptului de coeziune teritoriala se afla înca în dezbatere la nivel european, însa exista câteva elemente care sunt acceptate de toata lumea, acestea fiind dezvoltarea echilibrata a teritoriului, reducerea disparitatilor si valorificarea potentialului teritorial. O definitie generala propusa pentru conceptul de coeziune teritoriala în urma consultarii institutiilor românesti este redata mai jos.

Coeziunea teritoriala este expresia dezvoltarii echilibrate, coerente si armonioase a teritoriului, sub aspectul activitatilor economice, sociale, al dotarilor, al accesibilitatii si al calitatii mediului, al existentei conditiilor de viata si de munca echitabile pentru toti cetatenii, indiferent de locul în care se afla. Politica de coeziune teritoriala trebuie sa urmareasca diminuarea diferentelor de dezvoltare dintre regiunile geografice, dintre mediul urban si cel rural, dintre centru si periferie, precum si prevenirea amplificarii discrepantelor teritoriale.