ACORDURI

FRANTA

Acordul de cooperare cu Ministerul Echipamentului, Transporturilor, Locuintei, Turismului si Mãrii (semnat în 1991) - se semneazã protocoale anuale (în aprilie 2006 s-a stabilit cel de-al XIII-lea protocol)

Acordul de cooperare cu Ministerul Culturii si Comunicãrii privind reabilitarea si revitalizarea zonelor protejate construite (semnat în 2002)

se semneazã programe de actiuni anuale (ultimul cuprinde actiunile pentru anii 2006-2007)

datoritã acestui acord a luat fiintã în 2003 Asociatia Oraselor si Regiunilor de Artã si Istorie din România – ALZIAR (similarã celei din Franta)

UNGARIA

Acordul cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Regionale din Republica Ungarã privind cooperarea în domeniul amenajãrii teritoriului (HG nr. 631/2001)

Memorandum pentru Aprobarea mãsurilor avute în vedere de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru intensificarea colaborãrii între România si Ungaria în domeniul constructiilor, lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului 

Memorandum pentru Aprobarea mãsurilor avute în vedere de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru asigurarea coerentei demersurilor de planificare prin includerea componentei de coeziune teritoriala, armonizate cu metodologia de planificare din Ungaria