Pactul teritorial posibil instrument pentru asigurarea abordarii integrate a politicilor

Întâlnire de consultare a autorit─â┼úilor relevante privind modalit─â┼úile de implementare la nivel na┼úional a pactului teritorial (propus de c─âtre CoR) în contextul Strategiei EU2020 ┼či a dezbaterilor privind viitorul politicii de coeziune 2014 – 2020, Bucure┼čti, 28 noiembrie 2011

MATERIALELE INTÂLNIRII

CONTEXT

Pe data de 8 martie 2011, Comitetul Regiunilor (CoR) a lansat spre consultarea statelor membre propunerea privind Pactul teritorial – Valorificarea deplin─â a Strategiei Europa 2020. Conform propunerii CoR, pactul teritorial presupune un acord între diferitele niveluri de guvernare ale unui stat membru (na┼úional, regional ┼či local), prin care p─âr┼úile decid s─â ac┼úioneze de o manier─â coordonat─â ┼či s─â-┼či sincronizeze agendele politice pentru a-┼či concentra eforturile ┼či resursele financiare în vederea implement─ârii eficiente a Strategiei Europa 2020. Astfel, aceast─â abordare „contractual─â”, sus┼úinut─â de indicatori ┼či obiective adecvate ┼či însu┼čit─â de c─âtre to┼úi partenerii, ar declan┼ča sinergiile ┼či efectele sistemice de care au nevoie statele membre pentru a realiza obiectivele ┼či ┼úintele Strategiei Europa 2020.

De asemenea, pactele teritoriale ar putea conferi Strategiei Europa 2020 o dimensiune teritorial─â ┼či o responsabilitate teritorial─â prin luarea în considerare a diversit─â┼úii ┼či particularit─â┼úilor de la nivel local ┼či regional ┼či convertirea acestora în politici localizate în teritoriu (place-based policy), care s─â acopere cei trei piloni ai strategiei (cre┼čtere inteligent─â, durabil─â ┼či favorabil─â incluziunii), sus┼úinute de indicatori ┼či obiective teritoriale (inclusiv de tip „dincolo de PIB”). Totodat─â, pactele teritoriale ar putea contribui ┼či la orientarea c─âtre obiectivele Strategiei Europa 2020 a tuturor instrumentelor ┼či canalelor de finan┼úare de care dispun diferitele niveluri de guvernare vizate.

Adoptarea de c─âtre Comisia European─â la începutul lunii octombrie 2011 a pachetului legislativ privind Politica de coeziune pentru perioada 2014 – 2020, aduce elemente esen┼úiale pentru discutarea oportunit─â┼úii încheierii de pacte teritoriale la nivel na┼úional. Astfel, noile propuneri de regulamente, lansate spre consultare statelor membre, pun în eviden┼ú─â o mai mare aten┼úie acordat─â dimensiunii teritoriale ┼či politicilor urbane, abord─ârii integrate, parteneriatului, guvernan┼úei multi-nivel, în acest sens, fiind necesare ac┼úiuni na┼úionale de preg─âtire din punct de vedere institu┼úional ┼či tehnic astfel încât programarea viitoarelor fonduri s─â respecte cerin┼úele noilor regulamente. Mai mult decât atât, Contactul de parteneriat care va fi încheiat între Comisia European─â ┼či statele membre, va con┼úine o sec┼úiune referitoare la abordarea integrat─â a dezvolt─ârii teritoriale, fiind necesar─â o analiz─â atent─â a mecanismelor ┼či instrumentelor prin care România poate r─âspunde noilor cerin┼úe europene.

Având în vedere c─â teritoriul reprezint─â un factor integrator al politicilor sectoriale, consider─âm c─â pactul teritorial propus de c─âtre CoR ar putea reprezenta unul dintre instrumentele prin care ar putea fi asigurat─â abordarea integrat─â a politicilor.

Cu scopul clarific─ârii la nivel na┼úional a modalit─â┼úilor de utilizare a pactelor teritoriale a avut loc o prim─â întâlnire de consultare la nivel interministerial care a scos în eviden┼ú─â atât contribu┼úia semnificativ─â pe care pactele teritoriale o pot avea în implementarea eficient─â a Strategiei Europa 2020 precum ┼či complexitatea unui astfel de demers na┼úional, una dintre variantele de implementare analizat─â fiind încheierea unor pacte teritoriale – pilot.

Este de asemenea important de re┼úinut faptul c─â Programul Na┼úional de Reform─â 2011 – 2013 prevede necesitatea analiz─ârii oportunit─â┼úii ┼či modalit─â┼úilor de utilizare a pactului teritorial în România în colaborare cu structurile asociative ale autorit─â┼úilor publice locale. Având în vedere rolul cheie al nivelului local ┼či regional, consider─âm c─â pactul teritorial ar putea reprezenta o oportunitate pentru o contribu┼úie eficient─â a comunit─â┼úilor locale ┼či regionale la efortul na┼úional de atingere a ┼úintelor stabilite pentru România aferente Strategiei EU 2020.

Astfel, în continuarea ac┼úiunilor de consultare, v─â invit─âm s─â participa┼úi pe data de 28 noiembrie 2011, ora 1000, Str. Apolodor nr. 17, Sala de Consiliu (parter), la întâlnirea „Pactul teritorial - posibil instrument pentru asigurarea abord─ârii integrate a politicilor” prin intermediul c─âreia dorim s─â afl─âm opinia dvs. cu privire la pactul teritorial ┼či modalit─â┼úile de implementare a acestuia la nivel na┼úional. Prima parte a întâlnirii va fi dedicat─â prezent─ârii propunerii CoR ┼či punctului de vedere al MDRT privind pactul teritorial.

Persoana de contact privind pactul teritorial este doamna Delia Elena POPA, manager public, telefon: 0372 114 560, mobil: 0749 196 946.

Publicat Marti, 1 Noiembrie 2011