Planul de amenajare a teritoriului judetean - PATJ

Planul de amenajare a teritoriului judetean - PATJ - se întocmeste pentru teritoriul administrativ al  judetului si reprezintã expresia spatialã a programului de dezvoltare socio-economicã a acestuia. PATJ are rol de armonizare a dezvoltãrii durabile a teritoriului si preia prevederile planurilor de amenajare a teritoriului zonal sau national.

Elaborarea acestor planuri este o conditie pentru realizarea Planurilor Urbanistice Generale ale unitãtilor administrativ teritoriale componente. 90% din judetele tãrii au planurile de amenajare a teritoriului judetean avizate si aprobate conform legii.

Planurile de amenajare a teritoriilor zonale – PATZ - si judetene - PATJ - contin programe de mãsuri pe termen scurt, mediu si lung care privesc înlãturarea sau ameliorarea disfunctionalitatilor si disparitãtilor care se manifestã în acea zonã.


PLANURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN – PATJ

 
 • Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean VALCEA
 • FAZA 1 - Identificarea elementelor care conditioneaza dezvoltarea, cu evidentierea problemelor si disfunctionalitatilor
 • FAZA 2 - Diagnostic prospectiv si general, evaluarea decalajului dintre situatia actuala si cea anticipata si dorita pentru orizontul stabilit
 • FAZA 3 - Strategia de dezvoltare spatiala a judetului si programul de masuri
 Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean ILFOV - actualizare
 • ETAPA I - Elemente care conditioneaza dezvoltarea / Diagnostic, prioritati
 • ETAPA a II-a - Strategia de dezvoltare / Planul de mãsuri
 Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean PRAHOVA - actualizare
 • VOLUMUL I: Situatia existenta / Probleme si prioritati
 • VOLUMUL II: Propuneri / Program de masuri

Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean VASLUI - actualizare
Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean ARAD - actualizare
Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean BRAILA - actualizare
 • Faza II - Identificarea elementelor care conditioneaza dezvoltarea, cu evidentierea problemelor si disfunctionalitatilor
 • FAZA III - Diagnostic prospectiv si general, evaluarea decalajului dintre situatia actuala si cea anticipata si dorita pentru orizontul stabilit
 • Faza IV - Strategia de amenajare a teritoriului si programul de masuri

Stadiul realizarii Planurilor de Amenajare a Teritoriului Judetean 2010 


Actualizat Miercuri, 22 Septembrie 2010