PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL – PATZ

PATZ se întocmeste pentru teritorii grupate într-o zonã cu caracteristici comune, geografice, economice sau/si de altã naturã, care cuprinde în întregime sau partial teritoriul administrativ al mai multor unitãti teritorial administrative.Acest tip de plan genereazã politici teritoriale zonale pe probleme concrete de interes comun.

Planurile de Amenajare a Teritoriului Zonal – in functie de teritoriul pentru care se elaboreazã pot fi: regional, interjudetean, interorãsenesc, intercomunal, periurban, metropolitan (al municipiilor de rangul 1) si frontalier.  

Aceste planuri definesc cadrul de desfãsurare a activitãtilor economice si sociale în concordantã cu planurile de amenajare a teritoriului superioare.

Pe baza acestor planuri se stabileste profilul socio-economic si zonificarea teritoriului în functie de posibilitãtile de dezvoltare a unitãtilor economice corelate cu disponibilul de fortã de muncã, amplasarea constructiilor, dotãrilor si echipãrilor, respectând patrimoniul natural, trãsãturile specifice urbanistice si utilizarea rationalã a terenurilor în cadrul unei organizãri structurale a perimetrului construibil. 


Planuri de Amenajare a Teritoriului Zonal - PATZ - elaborate

 


Planuri de Amenajare a Teritoriului Zonal - PATZ - In curs de elaborare


Actualizat Miercuri, 12 Septembrie 2012